Νέος τύπος ηλεκτρικής πρόωσης δοκιμάστηκε για πρώτη φορά σε τροχιά 

Υπόσχεται να αλλάξει τα διαστημικά ταξίδια

Νέος τύπος ηλεκτρικής πρόωσης δοκιμάστηκε για πρώτη φορά σε τροχιά

Η χρήση ηλεκτρισμού για τον ιονισμό χημικών στοιχείων έτσι ώστε να κινηθούν οι δορυφόροι που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη είναι μία αποδοτική διαδικασία. Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση ατόμων Ξένου (Xe) επειδή ιονίζονται εύκολα και είναι αρκετά βαριά για να παράγουν ώθηση. Ωστόσο το αέριο αυτό είναι σπάνιο και ακριβό, ενώ είναι και δύσκολο να αποθηκευτεί.

Τώρα, οι επιστήμονες εξερευνούν τη χρήση μιας εναλλακτικής, του Ιωδίου (Ι). Μάλιστα, πραγματοποίησαν την πρώτη δοκιμή ενός δορυφόρου ο οποίος κινείται χάρη σε αέριο ιώδιο. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη διαστημική εταιρία ThrustMe και η τεχνολογία αυτή υπόσχεται να οδηγήσει σε συστήματα πρόωσης δορυφόρων πιο αποδοτικά και προσιτά.

Το ιώδιο είναι πολύ πιο άφθονο και φθηνότερο από το ξένο και έχει το πλεονέκτημα πως μπορεί να αποθηκευτεί ασυμπίεστο ως στερεό. Η επιτυχημένη επίδειξη του NPT30-I2 σημαίνει πως μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα ανάπτυξης της πρόωσης ιωδίου.

Η ομάδα χρησιμοποίησε ιώδιο για να τροφοδοτήσει με καύσιμο έναν δορυφόρο CubeSat 20 κιλών, ο οποίος εκτοξεύτηκε στις 6 Νοεμβρίου 2020. Οι διάφορες κινήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και το ιώδιο έδειξε πως επιτυγχάνει μεγαλύτερη αποδοτικότητα ιονισμού από το ξένο. Επιπλέον, τα συστήματα που θα βασίζονται σε κινητήρες ιωδίου θα μπορούν να είναι σημαντικά μικρότερα και απλούστερα, αφού το ιώδιο μπορεί να αποθηκευτεί ως στερεό και να μετατραπεί απευθείας σε αέριο, εξαλείφοντας την ανάγκη για ογκώδεις δεξαμενές υψηλής πίεσης.

Ωστόσο υπάρχουν προκλήσεις, καθώς το ιώδιο είναι διαβρωτικό και χρειάζεται κεραμικά στοιχεία για να προστατεύσουν τα μέρη του δορυφόρου.

Η δημοσίευση αυτών των ιστορικών αποτελεσμάτων δεν είναι σημαντική μόνο για την ThrustMe αλλά για ολόκληρη τη βιομηχανία του διαστήματος. Έχοντας τα αποτελέσματα peer-reviewed και διαθέσιμα δημοσίως, παρέχει στην κοινότητα επιπλέον εμπιστοσύνη και βοηθά στο να δημιουργηθεί ένα benchmark στη βιομηχανία. – Ane Aanesland, CEO ThrustMe

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Nature.

0 σχολια