Όροι χρήσης και Πολιτική Απορρήτου.

Όροι χρήσης και πολιτική απορρήτου.
30 Μαΐου 2014 12:48
Όροι χρήσης και Πολιτική Απορρήτου.

Όροι χρήσης και πολιτική απορρήτου.

Ο ιστότοπος Unboxholics.com δε συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες του, εκτός και αν οι ίδιοι τα παρέχουν αυτά εθελοντικά. Όλες οι πληροφορίες αυτής της κατηγορίας είναι εμπιστευτικές και σε καμία περίπτωση δεν παραχωρούνται σε τρίτους χωρίς την έγκριση των εμπλεκομένων. Το Unboxholics.com διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα συγκεντρωμένα στοιχεία για στατιστικούς λόγους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι στατιστικές μετρήσεις μπορεί να σχετίζονται με μέτρηση επισκεψιμότητας μερικού τμήματος ή όλων των τμημάτων συνολικά. Το Unboxholics.com ενημερώνει συνεργαζόμενες εταιρίες μόνο για τα συγκεντρωτικά στατιστικά των ερευνών του και όχι με τα στοιχεία που έχουν αποθηκεύσει οι χρήστες του. Σε περίπτωση που ένας χρήστης επιλέξει τη διαγραφή του λογαριασμού του ή το ίδιο το site αποφασίσει τον αποκλεισμό του λόγω παράβασης των όρων χρήσης και λειτουργίας ενός λογαριασμού, τότε όλα τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει διαγράφονται και από τη βάση δεδομένων του Unboxholics.com. Οι επισκέπτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως με κάθε ανάγνωση σελίδας του Unboxholics.com, αποθηκεύονται στην ιστοσελίδα πληροφορίες μη προσωπικές (cookies) με σκοπό τη βελτίωση του τρόπου εμφάνισης της ιστοσελίδας, καθώς και την ταχύτερη προβολή της. Οι παραπάνω διαδικασίες έχουν ισχύ από την 30 Μαΐου 2014 και το Unboxholics.com έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτούς τους όρους, οι οποίοι θα αναφέρονται σε σταθερό και εμφανές σημείο στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας

1. Το Unboxholics.com είναι αλληλεπιδραστική online υπηρεσία ενημέρωσης ιδιοκτησίας της εταιρίας Unboxholics, το οποίο αντλεί πληροφορίες από τα στελέχη της και από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνεργαζόμενα με αυτή. Συνδρομητής ονομάζεται κάθε πρόσωπο ή εταιρία που κατοχυρώνει ένα λογαριασμό στην ιστοσελίδα με σκοπό την κατάθεση κάποιου σχολίου ή τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς.

2. Οι χρήστες που εγγράφονται στις υπηρεσίες του Unboxholics.com είναι υπεύθυνοι για τη χρήση του λογαριασμού τους και οφείλουν να προστατεύουν το ψευδώνυμο (username) και τον κωδικό τους (password) από τρίτους. Το Unboxholics.com διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα χρονική στιγμή να αλλάξει ή να διακόψει τις υπηρεσίες του ή τις ώρες διαθεσιμότητάς τους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

3. Το Unboxholics.com διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους όρους και τις συνθήκες βάσει των οποίων οι συνδρομητές/χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα διάφορα τμήματά του. Η ιδιοκτήτρια εταιρία έχει το δικαίωμα να μετατρέψει ή να εισάγει οδηγία χρέωσης οποιασδήποτε υπηρεσίας του, καθώς και να μετατρέψει τις ώρες διαθεσιμότητάς του. Σε αυτή την περίπτωση, το Unboxholics.com θα αναρτήσει σε εμφανές σημείο τους νέους όρους πριν την εφαρμογή κάποιας αλλαγής.

4. Το Unboxholics.com δε φέρει καμία ευθύνη για βλάβες στην τηλεφωνική σύνδεση ή τον εξοπλισμό οποιασδήποτε συσκευής συνδέεται με την ιστοσελίδα. Η ευθύνη για τη συντήρηση και ορθή χρήση αυτών υπόκειται στον ίδιο το χρήστη/συνδρομητή και μόνο.

5. Οι χρήστες του Unboxholics.com δεν επιτρέπεται να αποστέλλουν ή να εκπέμπουν μέσα από την τρέχουσα ιστοσελίδα υλικό το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων, είτε είναι παράνομο, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό ή δυσφημιστικό. Επίσης, απαγορεύεται να είναι πρόστυχο, άσεμνο, ανίερο ή να συνιστά εγκληματική παράβαση.

6. Απαγορεύεται η δημοσίευση διαφήμισης ή ανακοίνωσης, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τα προαναφερόμενα και όσα αναφέρονται στην παρούσα δήλωση. Απαγορεύεται επίσης η δημοσίευση περιεχομένου ή links ιστοσελίδων ή περιοδικών που είναι ανταγωνιστικά με το Unboxholics.com χωρίς την έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών της ιστοσελίδας.

7. Το Unboxholics.com χρησιμοποιεί υλικό που είναι προστατευόμενο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyrights), σήματα κατατεθέντα (trademarks) και άλλες αποκλειστικής εκμετάλλευσης πληροφορίες όπως κείμενα, φωτογραφίες, video, γραφικά, και μουσικά εφέ. Όλο το περιεχόμενο του Unboxholics.com έχει πνευματικά δικαιώματα ως συλλογικές εργασίες και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων του ελληνικού κράτους. Οι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν το υλικό του Unboxholics.com μόνο για προσωπική ανάγνωση ή εκτύπωση για μετέπειτα προσωπική ανάγνωση και ενημέρωση και μόνο. Δεν επιτρέπεται η διασκευή, αλλαγή, έκδοση, εκπομπή, συμμετοχή σε εκπομπή ή πώληση, υλικού το οποίο φιλοξενεί το Unboxholics.com χωρίς την έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών του.

8. Το υλικό που θα «κατεβάσει» (download) ο χρήστης από το Unboxholics.com προσφέρεται με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αλλαγή, επαναδιάθεση, επαναεκπομπή, έκδοση ή εμπορική εκμετάλλευση υλικού που παρέχει το Unboxholics.com χωρίς την έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών του. Οι επισκέπτες/χρήστες του Unboxholics.com δεν αποκτούν κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα σε οποιοδήποτε υλικό «κατεβάζουν» (download).

9. Το Unboxholics.com δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης εκμεταλλευτεί εμπορικά περιεχόμενο που ανήκει σε εταιρία συνεργαζόμενη με αυτό. Την αποκλειστική ευθύνη έχει ο χρήστης που εκμεταλλεύεται το υλικό.

10. Το Unboxholics.com και οι ιδιοκτήτες του δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προέρχονται από άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική ή επακόλουθη κανονική ή κακή χρήση του Unboxholics.com και των υπηρεσιών του από το χρήστη. Το Unboxholics.com και οι συνεργαζόμενες με αυτό εταιρίες, καθώς και οι εταιρίες εκμετάλλευσής του είναι μόνο παροχείς περιεχομένου.

11. Το Unboxholics.com έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να παρακολουθεί το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων περιοχών chat, αγγελιών, σχολίων σχετικών με άρθρα κτλ για να διαπιστώνει εάν τα αποστελλόμενα στοιχεία είναι συμβατά με τους όρους που αναγράφονται στο παρόν κείμενο και σύμφωνα με τη νομοθεσία και τυχόν κανονισμούς και θέσεις δικαστηρίων και κυβερνήσεων. Το Unboxholics.com και οι διαχειριστές του έχουν το δικαίωμα να διορθώσει, να αρνηθεί να δημοσιεύσει ή να διαγράψει μετά από έλεγχο κάθε υλικό το οποίο αποστέλλεται στο Unboxholics.com.

12. Χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, το Unboxholics.com έχει το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε στιγμή τη δημοσίευση πληροφοριών στην ιστοσελίδα.

13. Ο χρήστης του Unboxholics.com συμφωνεί να προστατεύει, να εξασφαλίζει και να μην προκαλεί στο Unboxholics.com, σε συνεργαζόμενες εταιρίες ή στους ιδιοκτήτες του νομικές διαμάχες ή απαιτήσεις.

14. Το Unboxholics.com ή ο χρήστης μπορούν να καταγγείλουν αυτή τη συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή. Το Unboxholics.com έχει το δικαίωμα να τερματίσει άμεσα τη σύνδεση του χρήστη με το site σε περίπτωση που εντοπίσει παραβίαση των παραπάνω κανονισμών ή ακόμη και θελημένα ή αθέλητα, απόρροια τεχνικού προβλήματος.

15. Το Unboxholics.com και το λογότυπό του αποτελούν copyright των ιδιοκτητών της ιστοσελίδας. Όσα λογότυπα ή σήματα αναγράφονται ή εμφανίζονται στο Unboxholics.com αποτελούν copyright των νόμιμων κατόχων τους.

16. Το Unboxholics.com δεν είναι υπεύθυνο για τη συμπεριφορά χρηστών του και δε φέρει καμία νομική ή άλλη ευθύνη σε περίπτωση που αυτοί δεν συμμορφωθούν με τους κανονισμούς ή τη νομοθεσία του κράτους. Παρόλα αυτά, δεσμεύεται να παρέχει στις αρχές οποιαδήποτε πληροφορία απαιτηθεί.

17. Αυτή η συμφωνία και κάθε όρος του Unboxholics.com, ο οποίος καθιερώθηκε από το site στο παρόν κείμενο αντικαθιστά κάθε προηγούμενο όρο και τον καλύπτει σε κάθε σημείο. Συμπληρωματικές διατάξεις και όροι μπορούν να δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε σημείο του Unboxholics.com.

18. Με την εγγραφή του, ο χρήστης αποδέχεται ρητά όλους τους όρους του παρόντος και των συμπληρωματικών προς αυτό κειμένων και προχωρεί στη χρήση του Unboxholics.com σύμφωνα με αυτούς.

19. Το Unboxholics.com έχει τη δυνατότητα να διαγράψει ή να αποκλείσει ένα λογαριασμό χρήστη αν θεωρεί ότι παραβαίνει την πολιτική χρήσης του site ή αν εντοπίσει κατά τη δραστηριότητά του στο site τακτικές που δυσχεραίνουν το έργο των εργαζόμενων και των ιδιοκτητών (πχ. spamming).

20. Το Unboxholics.com μπορεί να αποκλείσει οποιονδήποτε θεωρεί ότι παραβαίνει τους όρους λειτουργίας του site χωρίς προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση.

21. Ένας επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη. Κατά την εγγραφή θα ζητηθεί το e-mail του, όνομα χρήστη καθώς και ένα password. Το όνομα χρήστη θα εμφανίζεται σε όλη τη δημόσια δραστηριότητά του χρήστη, όπως στα σχόλια των άρθρων και στο forum. Επιπροσθέτως, στις παραπάνω περιπτώσεις, αποθηκεύουμε και τη διεύθυνση IP του. Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία αυτά για τη διασφάλιση του λογαριασμού του καθώς και για να επικοινωνήσουμε μαζί σου για θέματα που σε αφορούν. Τέλος, έχει τη δυνατότητα να μοιραστεί μαζί μας στοιχεία όπως το φύλο, η ηλικία και την τοποθεσία του καθαρά και μόνο για εμπλουτισμό του δικού του profile.

22. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει στον υπολογιστή του τα στοιχεία που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του (όνομα, username, email). Επιπροσθέτως έχει τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να διαγράψει τον λογαριασμό του. Η πρόσβαση σε αυτές τις επιλογές γίνεται πατώντας στο κουμπί με το username σας, στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας και επιλέγοντας το link Profile. Μέσα στο Profile, στην επιλογή Edit --> Privacy Options θα βρείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

23. Σε περίπτωση συμμετοχής σε διαγωνισμό (giveaway) των Unboxholics, αν είστε ο νικητής και μόνο τότε, θα σας ζητηθούν κάποια προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο. Αυτά τα στοιχεία τα μοιραζόμαστε με courier υπηρεσία αποκλειστικά για την αποστολή των δώρων στα στοιχεία που θα μας υποδείξετε και δεν αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του unboxholics.com.

 

Κατά καιρούς υπάρχει περίπτωση να αναθεωρούμε την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους χρήσης. η ενημερωμένη έκδοση αυτών θα υπάρχει πάντα σε αυτό το link καθώς και στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας. Αν κρίνουμε ότι μια αναθεώρηση είναι σημαντική, θα σε ειδοποιήσουμε μέσω e-mail χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση που έχεις δηλώσει στο λογαριασμό σου. Σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας αποδέχεσαι την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους χρήσης και ο χρήστης/επισκέπτης δεσμεύεται από τους όρους τους.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Φεβρουαρίου 2019.

Tags: