Η Πολωνία αντιστέκεται στο Copyright Directive

Η τελευταία μάχη πριν την εφαρμογή του τον Ιούνιο
26 Μαΐου 2019 10:35
Η Πολωνία αντιστέκεται στο Copyright Directive

Η Πολωνία ήταν μία από τις χώρες που απέρριψαν τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πνευματικά δικαιώματα, λέγοντας πως θα φέρει τη λογοκρισία, ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψουν το Copyright Directive από το να ψηφιστεί από τα υπόλοιπα μέλη. Τώρα επιστρέφει όμως και πάει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ο αναπληρωτή υπουργός εξωτερικών, Konrad Szymanski δήλωσε πως “το σύστημα μπορεί να καταλήξει σε υιοθέτηση κανονισμών οι οποίοι είναι ανάλογοι σε προληπτική λογοκρισία, κάτι που είναι απαγορευμένο όχι μόνο από το Πολωνικό Σύνταγμα αλλά και από τις ευρωπαϊκές συνθήκες”.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πέρασε το Copyright Directive τον Απρίλιο και θα τεθεί σε εφαρμογή στις 7 Ιουνίου. Έπειτα, τα κράτη-μέλη έχουν μέχρι τις 7 Ιουνίου 2021 για να παρουσιάσουν πώς θα εφαρμόσουν το νέο νόμο. Άλλες χώρες που ψήφισαν κατά του Copyright Directive ήταν η Ολλανδία, η Φινλανδία, Ιταλία και Λουξεμβούργο.