Τεχνητή νοημοσύνη ανιχνεύει το Alzheimer

10 χρόνια πριν να εμφανιστούν τα συμπτώματα
18 Σεπτεμβρίου 2017 08:22
Τεχνητή νοημοσύνη ανιχνεύει το Alzheimer

Η νόσος του Alzheimer είναι μια  φρικτή αρρώστια, επώδυνη συναισθηματικά για κάθε οικογένεια. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο για νέες μεθόδους έγκαιρης διάγνωσης, αφού έχει αποδειχτεί πως αν ανιχνευτεί νωρίς, η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά την εξέλιξη της ασθένειας. Και οι προσπάθειες φαίνεται πως αρχίζουν να φέρουν αποτελέσματα με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Μια ομάδα ερευνητών στο Πανεπιστήμιο του Μπάρι στην Ιταλία, πιστεύει πως η απάντηση κρύβεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Ανέπτυξαν έναν αλγόριθμο, ο οποίος μπορεί να εντοπίσει μικροσκοπικές δομικές αλλαγές στον εγκέφαλο που προκαλούνται από την ασθένεια, ακόμα και μια δεκαετία πριν γίνουν εμφανή τα πρώτα συμπτώματα.

Η έρευνα, η οποία δημοσιοποιήθηκε στο NewScientist, βασίστηκε σε 67 μαγνητικές τομογραφίες, από τις οποίες οι 38 ήταν ασθενείς με Alzheimer και οι 29 υγιείς. Έπειτα έδωσαν τα δεδομένα σε τεχνητή νοημοσύνη η οποία ανέλυσε τις νευρωνικές συνδέσεις. Μόλις εκπαιδεύτηκε, η A.I. εξέτασε 148 περιπτώσεις, εντοπίζοντας 48 ασθενείς με Alzheimer και 48 με ελαφρά γνωστική δυσλειτουργία.

Το ποσοστό επιτυχίας εντοπισμού της νόσου Alzheimer έφτασε το 86%, ενώ σημαντικό είναι και το γεγονός πως το ποσοστό εντοπισμού γνωστικής δυσλειτουργίας άγγιξε επίσης το 84%, αποτελώντας ένα εξαιρετικό εργαλείο για έγκαιρη διάγνωση. Επόμενο βήμα, μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων ασθενών, για να βελτιωθεί η ακρίβεια των προβλέψεων της τεχνητής νοημοσύνης.