Ο Αμερικανικός Στρατός "διαβάζει" μυαλά  

Νέα εποχή στην ανάλυση δεδομένων

Ο Αμερικανικός Στρατός

Η ανάλυση και κατηγοριοποίηση αμέτρητων οπτικών δεδομένων από τις υπηρεσίες πληροφοριών του στρατού που έρχονται από drones, συστήματα παρακολούθησης, δορυφόρους και άλλα, μπορεί να είναι πολλές φορές μη παραγωγική λόγω του όγκου των δεδομένων, με αποτέλεσμα μερικές φορές να προσπερνούν κρίσιμα στοιχεία. Ο Αμερικανικός Στρατός ανέπτυξε σε συνεργασία με τον επιστήμονα νευρολογίας Dr. Anthony Ries το MIND (Mission Impact Through Neurotechnology Design) , ένα αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο “μεταφράζει” τα εγκεφαλικά κύματα.

Σε μια πρόσφατη δοκιμή, συνέδεσε ένα στρατιώτη σε έναν ηλεκτροεγκεφαλογράφο (ΗΕΓ) και του ζήτησε να κοιτάξει μια σειρά εικόνων που προβάλλονταν με ρυθμό μία ανά δευτερόλεπτο. Το MIND ανίχνευσε πως ο στρατιώτης επέλεξε να επικεντρωθεί σε εικόνες που περιείχαν βάρκες, απλά ανιχνεύοντας αλλαγές στα εγκεφαλικά του κύματα όταν έβλεπε κάτι “σχετικό”. Το σύστημα στο μέλλον θα μπορεί να “κόβει” μια εικόνα σε κομμάτια και να κρατά μόνο αυτά τα κομμάτια στα οποία ο αναλυτής εντόπισε κάτι ενδιαφέρον.

Προς το παρόν θα συνεχίσουν να βελτιώνουν το σύστημα, προσθέτοντας και ανίχνευση ματιού, σημειώνοντας ολόκληρες περιοχές αυτόματα. “Έστω πως ένας αναλυτής μελετά μια εναέρια φωτογραφία και ταυτόχρονα ακούει ηχητικές επικοινωνίες. Πως το multi-tasking επηρεάζει την αντίδραση αναγνώρισης στόχου; Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικά φορτία εργασίας επηρεάζουν την αντίδραση, μπορούμε να αναβαθμίσουμε τους αλγορίθμους κατηγοριοποίησης για να συμπεριλάβουν και αυτό” δηλώνει ο Ries.