Μαζικές απολύσεις στην tech βιομηχανία

Χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους
31 Ιανουαρίου 2024 09:54
Μαζικές απολύσεις στην tech βιομηχανία

Το κύμα απολύσεων στην tech βιομηχανία ήταν μεγάλο το 2023 και φαίνεται πως οι εταιρίες συνεχίζουν στους ίδιους ρυθμούς και το 2024. Ξεκινώντας από το PayPal, περίπου 2.500 εργαζόμενοι χάνουν τη δουλειά τους, αποτελώντας το 7% του εργατικού δυναμικού της εταιρίας. Οι απολύσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ακριβώς ένα χρόνο μετά την απόλυση ακόμα 2.000 υπαλλήλων του PayPal πέρυσι. Η άνοδος του ανταγωνισμού στις ηλεκτρονικές πληρωμές ασκεί πίεση στο PayPal και στη μετοχή του και η εταιρία λέει πως “θα συνεχίσει να επενδύει σε τομείς της βιομηχανίας που πιστεύει πως θα δημιουργήσουν και θα επιταχύνουν την ανάπτυξη”.

Στο στρατόπεδο της Microsoft ανακοινώθηκαν 1.900 απολύσεις εργαζομένων σε Xbox και Activision Blizzard. Αυτοί έρχονται να προστεθούν στους υπόλοιπους 4.000 που έχει ήδη απολύσει η Microsoft μέσα στον Ιανουάριο.

Καθώς προχωράμε στο 2024, η ηγεσία της Microsoft Gaming και Activision Blizzard θέλουν να συγχρονιστούν σε μία στρατηγική και εκτέλεση σχεδίου με βιώσιμη δομή κόστους που θα υποστηρίξει το σύνολο των αναπτυσσόμενων επιχειρήσεών μας. Μαζί, θέσαμε προτεραιότητες, αναγνωρίσαμε τομείς που υπερκαλύπτονται και διασφαλίσαμε πως προχωράμε με τις καλύτερες δυνατότητες προς την ανάπτυξη. Ως μέρος αυτής της διαδικασίας, πήραμε τη δύσκολη απόφαση να μειώσουμε το μέγεθος του εργατικού δυναμικού στο gaming κατά 1.900 θέσεις από τους 22.000 εργαζόμενους στην ομάδα μας. – Phil Spencer

Η Block, η εταιρία του Jack Dorsey, ανακοίνωσε πως απολύει περίπου 1.000 εργαζόμενους. Ενώ αναμενόταν το σύνολο των εργαζομένων να μειωθεί από 13.000 σε 12.000 μέσα σε μία περίοδο αρκετών μηνών, η εταιρία πήρε την απόφαση να εκτελέσει τις απολύσεις σε διάστημα 2-3 εβδομάδων.

Η Google συνεχίζει τις απολύσεις και μετά τις 12.000 που πραγματοποίησε μέσα στο 2023, απολύει επιπλέον 1.000 σήμερα, παρά τα $86 δισεκατομμύρια εσόδων που σημείωσε στο τελευταίο τρίμηνο του 2023. Οι τελευταίες απολύσεις θα κοστίσουν στην Google $700 εκατομμύρια, τα οποία θα προστεθούν στο σύνολο των $2.1 δισεκατομμυρίων που δόθηκαν ως αποζημιώσεις για τις απολύσεις του 2023.

Να αναφέρουμε συνοπτικά πως Discord, eBay, Riot Games, TikTok, iRobot, Amazon, Unity και Duolingo έχουν απολύσει μαζικά χιλιάδες εργαζομένους μέσα στον Ιανουάριο.