Ευρώπη: Ηλιακή και αιολική ενέργεια ξεπέρασαν το φυσικό αέριο

Αυξάνονται οι δυνατότητες παραγωγής
06 Φεβρουαρίου 2023 10:24
Ευρώπη: Ηλιακή και αιολική ενέργεια ξεπέρασαν το φυσικό αέριο

Η ενέργεια που παράχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2022 από ηλιακές και αιολικές εγκαταστάσεις ξεπέρασε για πρώτη φορά το φυσικό αέριο. Σύμφωνα με το Bloomberg, η καθαρή ενέργεια από τις δύο αυτές πηγές κάλυψε το 22% της χρήσης ηλεκτρισμού στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, η παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα αναμένεται να πέσει κατακόρυφα κατά 20% μέσα στο 2023, με το φυσικό αέριο να σημειώνει τη μεγαλύτερη πτώση.

Η αλλαγή αυτή έρχεται κυρίως λόγω της πρόθεσης της Ευρώπης να απεξαρτηθεί ενεργειακά από τη Ρωσία. Το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας που προέρχεται από τη Ρωσία μείωσε τη ζήτηση ενέργειας στην Ευρώπη κατά 8% στο τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Υπάρχει μία προσπάθεια ταχείας μείωσης της ζήτησης σε φυσικό αέριο – την ίδια στιγμή με τη μείωση του λιγνίτη. Αυτό σημαίνει πως έρχεται μία τεράστια αύξηση στην κλίμακα της καθαρής ενέργειας.

Για το 2023, η παραγωγή ενέργειας από πυρηνικά εργοστάσια αναμένεται να παραμείνει σταθερή, καθώς η αύξηση της παραγωγής από τη Γαλλία ακυρώνεται από τον παροπλισμό πυρηνικών εργοστασίων στη Γερμανία. Ωστόσο η παραγωγή από υδροηλεκτρικά εργοστάσια αναμένεται να αυξηθεί στις 40 TWh φέτος, μετά την έντονη ξηρασία του 2022.