Τρισεκατομμύρια τόνοι άνθρακα δεν έχουν ληφθεί υπόψιν στα περιβαλλοντικά μοντέλα

Και παίζουν τεράστιο ρόλο στον κύκλο άνθρακα της Γης
20 Μαΐου 2024 11:02
Τρισεκατομμύρια τόνοι άνθρακα δεν έχουν ληφθεί υπόψιν στα περιβαλλοντικά μοντέλα

Τα περιβαλλοντικά μοντέλα περιλαμβάνουν τον άνθρακα που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, που παράγεται από ζώα, φυτά και άνθρωπο, αλλά ένα πολύ σημαντικό ποσοστό έχει αφεθεί έξω από τους υπολογισμούς και οφείλεται στο έδαφος. Ακόμα κι αν σκεφτούμε τον άνθρακα στο έδαφος, θα φανταστούμε οργανική ύλη, βακτήρια και απόβλητα από ζώα, ωστόσο ακόμα και η ανόργανη ύλη του εδάφους περιέχει επίσης άνθρακα.

Μάλιστα, μία νέα μελέτη δείχνει πως υπάρχει πολύ περισσότερος άνθρακας στην ανόργανη ύλη του εδάφους από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε και παίζει μεγάλο ρόλο στον κύκλο άνθρακα της Γης.

Αναλύοντας περισσότερες από 200.000 μετρήσεις εδάφους από όλο τον κόσμο, οι επιστήμονες υπολόγισαν πως τα πρώτα δύο μέτρα εδάφους περιέχουν περίπου 2.3 τρισεκατομμύρια τόνους ανόργανου άνθρακα. Αυτό ισοδυναμεί με πενταπλάσιο άνθρακα από αυτό που βρίσκουμε σε όλα τα φυτά της Γης. Κρούουν μάλιστα τον κώδωνα του κινδύνου, εκτιμώντας πως περίπου το 1% αυτού του άνθρακα, δηλαδή 23 δισεκατομμύρια τόνοι, θα απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα μέσα στα επόμενα 30 χρόνια.

Ο ανόργανος άνθρακας υπάρχει στο έδαφος σε διάφορες μορφές. Μπορεί να είναι παγιδευμένο διοξείδιο του άνθρακα, διαλυμένο σε νερό ή άλλα υγρά ή μπορεί να υπάρχει σε στέρεη μορφή ως ανθρακικά ορυκτά.

Αυτή η τεράστια δεξαμενή άνθρακα επηρεάζεται από αλλαγές στο περιβάλλον. Τα οξέα διαλύουν το ανθρακικό ασβέστιο και ο άνθρακας απελευθερώνεται στο νερό ή ως διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Πολλές περιοχές της Γης γίνονται πιο όξινες λόγω της όξινης βροχής και άλλου είδους ρύπανση εξαιτίας των βιομηχανικών δραστηριοτήτων και της έντονης γεωργίας. Η άρδευση των γεωργικών εκτάσεων επιταχύνει το ρυθμό με τον οποίο διαλύεται ο ανόργανος άνθρακας και διαφεύγει από το έδαφος.

Η έρευνα δείχνει πως ο ανόργανος άνθρακας απαιτεί την ίδια προσοχή με τον οργανικό στις μελέτες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Βελτιωμένες αγροτικές πρακτικές απαιτούνται για τη μικρότερη δυνατή διατάραξη του εδάφους, όπως καλύτερη άρδευση και λιπάσματα, ίσως με χρήση κομποστοποίησης ή κοπριάς η οποία θα προστατεύει ενάντια στην οξίνιση του εδάφους, θα βελτιώσει τα επιπέδα ασβεστίου και θα αυξήσει τον ανόργανο άνθρακα στο έδαφος.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Science.