Η Ανθρωπόκαινος Εποχή απορρίφθηκε από τους επιστήμονες

Παρά τις αντιδράσεις
22 Μαρτίου 2024 10:23
Η Ανθρωπόκαινος Εποχή απορρίφθηκε από τους επιστήμονες

Τη δεκαετία του 1950 έλαβε χώρα η “Μεγάλη Επιτάχυνση”, όπου ο ανθρώπινος πληθυσμός και η κατανάλωσή του ξαφνικά αυξήθηκαν. Επιστήμονες του Anthropocene Working Group μελέτησαν για μία δεκαετία την ιδέα και τον ορισμό μία νέας εποχής γεωλογικού χρόνου, προτείνοντας τον όρο Ανθρωπόκαινος Εποχή, η οποία επίσημα ξεκίνησε το 1952, τη χρονιά που τα υπολείμματα των δοκιμών πυρηνικών βομβών βρέθηκαν σε ιζήματα σε όλο τον κόσμο.

Η ιδέα της Ανθρωπόκαινου είναι πως έχουμε περάσει σε μία νέα εποχή όπου η επιρροή της ανθρωπότητας είναι εμφανής στη γεωλογία, στο κλίμα και στα οικοσυστήματα της Γης.

Ωστόσο, η Διεθνής Ένωση Γεωλογικών Επιστημών καταψήφισε τον όρο, ο οποίος δε θα προστεθεί τελικά στα γραφήματα τα οποία καταγράφουν τις μεγάλες αλλαγές στην ιστορία της Γης. Ωστόσο αναγνώρισε την έννοια της λέξης.

Παρά την απόρριψή της ως επίσημη μονάδα γεωλογικού χρόνου, η Ανθρωπόκαινος θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται όχι μόνο από περιβαλλοντολόγους αλλά και από πολιτικούς, οικονομολόγους και το κοινό. Θα παραμείνει μία πολύτιμη περιγραφή της ανθρώπινης επιρροής στο σύστημα της Γης.

Ενώ υπάρχει ευρεία συμφωνία πως οι επιπτώσεις της ανθρωπότητας στη Γη είναι διάχυτες και επαρκώς ξεχωριστές για να δικαιολογηθεί μία ξεχωριστή γεωλογική κατηγοριοποίηση, υπάρχει ακόμα σημαντική διαφωνία για το πότε ακριβώς το είδος μας έγινε μία δύναμη παγκόσμιας αλλαγής. Για παράδειγμα, πολλοί επιστήμονες πιστεύουν πως οποιαδήποτε κατηγοριοποίηση της Ανθρωπόκαινου, πρέπει να αντανακλά τις μεγάλες επιπτώσεις που εισήγαγαν οι άνθρωποι όταν έκοβαν τα δάση και τα μετέτρεπαν σε αγροτικές εκτάσεις, κάτι το οποίο θα έθετε την αρχή της Ανθρωπόκαινου πολλές χιλιάδες χρόνια πίσω.

Επίσημα λοιπόν, παραμένουμε στην Ολόκαινο Εποχή, η οποία άρχισε στο τέλος της τελευταίας εποχής των παγετώνων, περίπου 11.700 χρόνια πριν.