Λένε ότι μοιάζει στον Μορφέα από το MATRIX αυτό το κινητό | Honor 50  

Και αυτό είναι το Honor 50

Λένε ότι μοιάζει στον Μορφέα από το MATRIX αυτό το κινητό | Honor 50

Κάτι μέσα από το Matrix βγάλαμε για τις ανάγκες του νέου βίντεο. Αυτό είναι το Honor 50 που φέρνει ένα άρωμα από το παλιό καλό παρελθόν. 

Βρείτε τις συσκευές στο Γερμανό:

128GB: https://bit.ly/3CKg7Ik

256GB: https://bit.ly/30TDG4E 

Απολαύστε το βίντεο!