Ελλάδα και Κύπρος τελευταίες στη μέση ταχύτητα internet στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στην κορυφή οι Δανοί
17 Ιουλίου 2021 10:23
Ελλάδα και Κύπρος τελευταίες στη μέση ταχύτητα internet στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η πανδημία μας έδειξε τη σημασία της συνδεσιμότητας” δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Miapetra Kumpula-Natri, ανακοινώνοντας πως το 20% όλου του ευρωπαϊκού budget για την περίοδο 2021-2027 θα δεσμευτεί από τον ψηφιακό τομέα. Ο δρόμος όμως της υιοθέτησης των υψηλών ταχυτήτων στην Ευρώπη είναι δύσκολη για κάποια μέλη της, όπως αποδεικνύουν τα πιο πρόσφατα νούμερα.

Η Ελλάδα λοιπόν βρίσκεται στην τελευταία θέση από τις 27, όσον αφορά τη μέση ταχύτητα download στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 29Mbps, ενώ στην 26η βρίσκεται η Κύπρος με 35Mbps. Εννέα χώρες διαθέτουν πάνω από 100Mbps μέσο όρο, ενώ στην κορυφή δεσπόζει η Δανία με το εξωπραγματικό για τα ελληνικά δεδομένα, 140Mbps.

Οι στόχοι της Ευρώπης για το 2025, φαίνονται αρκετά μακρινοί για την ελληνική πραγματικότητα.

  • Συνδέσεις τουλάχιστον 1 Gbps για κύριους κοινωνικο-οικονομικούς φορείς (σχολεία, πανεπιστήμια, σταθμοί μεταφορών, αεροδρόμια, μεγάλες επιχειρήσεις κλπ.).
  • Αδιάκοπη 5G κάλυψη για όλες τις αστικές περιοχές και τις μεγάλες οδικές διαδρομές.
  • Πρόσβαση σε συνδεσιμότητα τουλάχιστον 100 Mbps σε όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά.