Σύντομα θα ξέρουμε τους ρύπους κάθε εργοστασίου του πλανήτη ξεχωριστά 

Ουδέν κρυπτόν υπό τους δορυφόρους

Σύντομα θα ξέρουμε τους ρύπους κάθε εργοστασίου του πλανήτη ξεχωριστά

Ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός τεχνητής νοημοσύνης, η WattTime, σκοπεύει να παρέχει σε όλους σύντομα πολύτιμα δεδομένα τα οποία θα αποκαλύπτουν τη μόλυνση του αέρα από κάθε εργοστάσιο του κόσμου ξεχωριστά.

Η WattTime θα χρησιμοποιήσει εικόνες δορυφόρων για να ανιχνεύσει εκπομπές άνθρακα σε πραγματικό χρόνο από κάθε εργοστάσιο στον πλανήτη. Τα δεδομένα θα γίνουν διαθέσιμα δημόσια, ενώ το project έχει χρηματοδοτηθεί από το φιλανθρωπικό τμήμα της Google με $1.7 εκατομμύρια.

Η ελλιπής επίβλεψη και το “μαγείρεμα” των αριθμών στις εκπομπές των εργοστασίων έχουν κάνει δύσκολη την επιβολή περιορισμών και προστίμων στα εργοστάσια. Τα νέα δεδομένα θα συλλεχθούν από διαφορετικούς αισθητήρες σε διαφορετικά μήκη κύματος, συμπεριλαμβανομένων των υπέρυθρων. Οι εικόνες θα επεξεργαστούν από αλγόριθμους για να ανιχνευτούν εκπομπές ρύπων. Το νέο σύστημα αλλάζει τα δεδομένα όχι μόνο για κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες θα μπορούν να επιβάλλουν περιορισμούς και πρόστιμα, αλλά δίνει και δύναμη σε οργανώσεις πολιτών, οι οποίοι θα έχουν στα χέρια τους αδιαμφισβήτητα δεδομένα σχετικά με τους ρύπους εργοστασίων στην περιοχή τους, πιέζοντας εταιρίες και κρατικούς φορείς να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα.

1 comment(s)