Εργαλείο αναγνώρισης προσώπου ανιχνεύει και μέσα από διαφορετικά social media 

Σχεδιάστηκε για ερευνητές ασφάλειας

Εργαλείο αναγνώρισης προσώπου ανιχνεύει και μέσα από διαφορετικά social media

Οι ερευνητές της Trustwave δημιούργησαν ένα εργαλείο αναγνώρισης προσώπου που μπορεί να ανιχνεύσει τους στόχους του μέσα από διάφορα κοινωνικά δίκτυα. Ο σκοπός αυτού του εργαλείου είναι καθαρά για ερευνητικούς σκοπούς ενάντια σε social engineering επιθέσεις και μπορεί να εντοπίσει χιλιάδες προφίλ σε Facebook, Instagram, Twitter και άλλα απλά βασιζόμενο σε ένα όνομα και μια φωτογραφία. 

Μέχρι τώρα αυτό ήταν εφικτό μόνο χειροκίνητα και πλέον η Trustwave αυτοματοποίησε τη λειτουργία του, ώστε να ανιχνεύει γρηγορότερα και περισσότερα άτομα ταυτοχρόνως, διότι η συλλογή πληροφοριών online είναι μια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία. Το εργαλείο ονομάζεται Social Mapper και δεν απαιτεί πρόσβαση στο AP των κοινωνικών δικτύων, σε αντίθεση με άλλα τέτοια εργαλεία όπως το Geofeedia. 

Προς το παρόν, το εργαλείο λειτουργεί πολύ πιο αργά σε σχέση με αυτά που γίνονται βάσει API και οι δημιουργοί του εκτιμούν ότι για μια λίστα στόχων 1.000 ανθρώπων απαιτούνται περίπου 15 ώρες για να ολοκληρωθεί. Έπειτα, γεννά ένα υπολογιστικό φύλο με τα επιβεβαιωμένα accounts για κάθε όνομα, ώστε να είναι έτοιμα για phishing ή συλλογή πληροφοριών. Παρόλα αυτά οι προθέσεις της Trustwave είναι καθαρά υπέρ του ethical hacking ώστε να ανιχνευτούν τυχών παραβιάσεις και ευπάθειες. 

0 σχολια