Η Ελβετία αποκηρύσσει την πυρηνική ενέργεια  

Στρέφεται στις ανανεώσιμες πηγές

Η Ελβετία αποκηρύσσει την πυρηνική ενέργεια

Η Ελβετία θέλει να απομακρυνθεί από την πυρηνική ενέργεια και ψήφισε για την σταδιακή εξάλειψή της, με ένα νέο ενεργειακό πλάνο το οποίο θα καταργήσει κάθε χρήση της. Ταυτόχρονα, στρέφεται προς τις ανανεώσιμες πηγές όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια.

Αυτοί που ψήφισαν εναντίον του νομοσχεδίου εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για το αυξημένο κόστος των ανανεώσιμων πηγών και τόνισαν πως θα μειωθεί η πρόσβαση σε αξιόπιστη ενέργεια. Ανησυχούν επίσης για το γεγονός πως θα χρειαστεί να δεσμευτούν μεγάλες περιοχές για να φιλοξενήσουν ηλιακά ή αιολικά πάρκα, καταστρέφοντας έτσι το γραφικό ελβετικό τοπίο.

Το κλείσιμο ενός πυρηνικού εργοστασίου μπορεί να διαρκέσει δεκαετίες, ωστόσο το νέο ενεργειακό πλάνο της Ελβετίας κάνει ξεκάθαρη μια αλλαγή στρατηγικής στον τομέα της ενέργειας.