Περάσαμε το σημείο χωρίς επιστροφή 

Πάνω από 400ppm τα επίπεδα CO2

Περάσαμε το σημείο χωρίς επιστροφή

Ο κατά κανόνα χαμηλότερος σε επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα μήνας Σεπτέμβριος, ήταν και ο μήνας που το CO2 στην ατμόσφαιρα της Γης ξεπέρασε το συμβολικό όριο των 400ppm. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι πλέον εξαιρετικά απίθανο να επιστρέψει ο πλανήτης σε επίπεδα κάτω των 400ppm. Κι ενώ είναι αλήθεια πως το φυσικό φαινόμενο El Nino είναι υπεύθυνο για τις υψηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα, οι εκπομπές CO2 από τις ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν αυξηθεί 25% τα τελευταία 15 χρόνια.

Είναι ασφαλές να καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως δεν πρόκειται να δούμε ξανά μηνιαία τιμή κάτω των 400ppm αυτό το χρόνο – ή ποτέ ξανά στο αόριστο μέλλον.

Η NASA επιβεβαιώνει το σενάριο, προσθέτοντας πως στην καλύτερη των περιπτώσεων όπου η ανθρωπότητα σταματούσε αύριο να εκπέμπει CO2 στην ατμόσφαιρα, τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα δε θα ξεκινούσαν να έπεφταν πριν παρέλθει τουλάχιστον μια δεκαετία.

10 comment(s)