Πρόσβαση στο Facebook μέσω Tor για 1 εκατομμύριο χρήστες 

Διαρκώς αυξανόμενη η χρήση του Tor δικτύου

Πρόσβαση στο Facebook μέσω Tor για 1 εκατομμύριο χρήστες

Η πρόσβαση στο Facebook μέσω Tor σημείωσε αύξηση 100% τους τελευταίους 10 μήνες, αγγίζοντας τους 1 εκατομμύριο χρήστες. Στη μεγάλη αυτή αύξηση έπαιξε σημαντικό ρόλο η υποστήριξη Tor για το Facebook από Android τηλέφωνα, μέσω του Orbot proxy app.

Ο Alec Muffett, μηχανικός λογισμικού για υποδομές ασφαλείας του Facebook δήλωσε πως “οι άνθρωποι που επιλέγουν να επικοινωνούν μέσω Tor, το κάνουν για λόγους ασφαλείας και ιδιωτικότητας. Όπως έχουμε αναφέρει παλαιότερα, είναι σημαντικό για μας να προσφέρουμε στους ανθρώπους μεθόδους για να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας με ασφάλεια – ειδικά αν στερούνται αξιόπιστες μεθόδους για αυτό”.

0 comment(s)