Αλλαγές στην ιεραρχία του PlayStation 

O Shawn Layden αντικαθιστά τον Shuhei Yoshida

Αλλαγές στην ιεραρχία του PlayStation

Η συγχώνευση των SNE και SCE, γέννησε τη Sony Interactive Entertainment, φέρνοντας και έναν αέρα ανανέωσης στα κλιμάκια του PlayStation. Η σημαντικότερη αλλαγή στην ιεραρχία του PlayStation παρατηρείται στη θέση του Shuhei Yoshida ως πρόεδρος των Sony Worldwide Studios, θέση την οποία ανέλαβε πλέον ο Shawn Layden. Ο Yoshida σε tweet του, θέλοντας να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, είπε ότι θα αναφέρεται πλέον στον Layden, ενώ ο τίτλος του στην εταιρία δεν αλλάζει. 

Το αν αυτό σημαίνει ότι θα έχει μειωμένα καθήκοντα ή έχει αντικατασταθεί πλήρως από τον Layden μένει να εξακριβωθεί. Παράλληλα, ο Andrew House έγινε ο ισχυρός άνδρας όλου του SIE, όντας πρόεδρος και Global CEO. Το παρακάτω γράφημα απεικονίζει τη νέα ιεραρχία. 

3 comment(s)