Το κινεζικό Chang'e-5 lander ανιχνεύει νερό για πρώτη φορά στη Σελήνη

Η πρώτη επί τόπου ανίχνευση στην ιστορία
12 Ιανουαρίου 2022 09:07
Το κινεζικό Chang'e-5 lander ανιχνεύει νερό για πρώτη φορά στη Σελήνη

Η Σελήνη έχει νερό και αυτό το ξέρουμε από το 2018 χάρη σε εξ’ αποστάσεως παρατηρήσεις της NASA, τώρα όμως έρχεται το κινεζικό lander Chang’e-5 για να κάνει την πρώτη επί τόπου παρατήρηση. Όπως δημοσιεύτηκε στο Science Advances, το lander εντόπισε μόρια νερού χάρη στο φασματογράφο που διαθέτει. Αναλύοντας το ρηγόλιθο, βρήκε πως είχε μία συγκέντρωση νερού 120ppm, ωστόσο ένας κοντινός βράχος αποκάλυψε μεγαλύτερη συγκέντρωση, 180ppm.

Για δεκαετίες οι επιστήμονες πίστευαν πως η Σελήνη είναι εντελώς ξηρή εξαιτίας της σχεδόν ανύπαρκτης ατμόσφαιράς της. Χωρίς ατμόσφαιρα, τίποτα δε θα μπορούσε να προστατεύσει τα μόρια νερού από την ακτινοβολία του Ήλιου. Ωστόσο τώρα, οι Κινέζοι επιστήμονες θεωρούν πως μόρια νερού προήλθαν από τα φορτισμένα σωματίδια του Ήλιου τα οποία οδήγησαν τα άτομα υδρογόνου στην επιφάνεια της Σελήνης, όπου αργότερα σχημάτισαν δεσμούς με οξυγόνο για να σχηματίσουν νερό και υδροξύλιο.

Ο βράχος περιέχει μεγαλύτερη συγκέντρωση νερού από την υπόλοιπη επιφάνεια, επειδή μάλλον προέρχεται από ηφαιστειακή δραστηριότητα και μελλοντικές μελέτες θα επικεντρωθούν στο αν τα ηφαιστειακά πετρώματα μπορούν να αποθηκεύουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, οι μελλοντικές αποστολές ή βάσεις στη Σελήνη θα στοχεύσουν τέτοιες τοποθεσίες.