Πώς επηρεάζουν τα νεκρά δέντρα τον κύκλο του άνθρακα της Γης;  

Η πρώτη μελέτη του είδους της

Πώς επηρεάζουν τα νεκρά δέντρα τον κύκλο του άνθρακα της Γης;

Καθώς ένα δέντρο μεγαλώνει, καταναλώνει και αποθηκεύει στον κορμό του διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν αυτό το δέντρο πεθαίνει; Όσο παράξενο κι αν φαίνεται, δεν κατανοούμε ακόμα πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία. Τα νεκρά δέντρα μπορεί να περιλαμβάνουν πεσμένους κορμούς, κλαδιά κλπ., ενώ έως τώρα θεωρούμε πως περιέχουν περίπου το 8% όλου του άνθρακα που βρίσκεται ήδη στην ατμόσφαιρα. Δεν έχουμε ακόμα όμως μία πλήρη εικόνα ενός δέντρου που αποσυντίθεται και το ρόλο του στον παγκόσμιο κύκλο του άνθρακα.

Μία σειρά νέων πειραμάτων έδειξε πως τα νεκρά δέντρα απελευθερώνουν 10.9 γιγατόνους άνθρακα σε όλο τον κόσμο, ισοδύναμο δηλαδή με το 115% των ετήσιων εκπομπών μας από ορυκτά καύσιμα και με το 1/4 από όλο τον άνθρακα που απελευθερώνεται από το έδαφος κάθε χρόνο. Πάνω από το 90% αυτών των εκπομπών παράγονται από ξύλο που αποσυντίθεται στις τροπικές ζώνες, ενώ το 30% αυτής της διεργασίας απελευθερώνεται από τη δράση των εντόμων πάνω στα νεκρά ξύλα.

Τα πειράματα έλαβαν χώρα σε 55 δάση και σε 6 ηπείρους και συνέκριναν την αποσύνθεση χιλιάδων δέντρων σε διαφορετικές συνθήκες, με ή χωρίς πρόσβαση για τα έντομα. Σε θερμότερες και πιο υγρές περιοχές, τα νεκρά δέντρα αποσυντίθονταν πολύ πιο γρήγορα. Σε ξηρές περιοχές όμως η αποσύνθεση ήταν αργή, ακόμα κι αν υπήρχαν υψηλές θερμοκρασίες.

Σε μία εποχή παγκόσμιων αλλαγών, βλέπουμε μερικές δραματικές μειώσεις στη βιοποικιλότητα των εντόμων και στην αλλαγή του κλίματος. Αυτή η μελέτη δείχνει πως τόσο η κλιματική αλλαγή όσο και η απώλεια των εντόμων έχουν τη δυναμική να αλλάξουν την αποσύνθεση του ξύλου και έτσι να αλλάξουν τον κύκλο άνθρακα παγκοσμίως. – Sebastian Seibold, Technical University of Munich

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Nature.