Η Apple θα μπλοκάρει εφαρμογές που επιβραβεύουν χρήστες για αποδοχή παρακολούθησης

Παίρνει το App Transparency Tracking σοβαρά
28 Απριλίου 2021 10:29
Η Apple θα μπλοκάρει εφαρμογές που επιβραβεύουν χρήστες για αποδοχή παρακολούθησης

Ένα από τα νέα χαρακτηριστικά που έφερε το iOS 14.5 από χτες στους χρήστες iPhone, είναι το App Transparency Tracking. Πρακτικά ο χρήστης ειδοποιείται κάθε φορά που μία εφαρμογή θέλει να ανιχνεύσει τη δραστηριότητά του εκτός της εφαρμογής και του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει αν θα της το επιτρέψει ή όχι.

Η Apple όμως ορθώς προβλέπει πως κάποιοι developers θα προσπαθήσουν να δελεάσουν τους χρήστες με “ανταμοιβές” για να επιτρέψουν την παρακολούθησή τους. Έτσι, στις αναβαθμισμένες οδηγίες για το Human Interface Guidelines, η Apple προειδοποιεί πως θα μπλοκάρει τις εφαρμογές που θα προσπαθήσουν να ξεγελάσουν το χρήστη για να ενεργοποιήσει την παρακολούθησή του, προσφέροντας κίνητρα ή ανταμοιβές.

Μην προσφέρετε κίνητρα για να ικανοποιηθεί το αίτημά σας. Δεν μπορείτε να προσφέρετε αποζημίωση για να σας επιτραπεί η άδεια και δεν μπορείτε να παρακρατείτε τη λειτουργικότητα ή το περιεχόμενο ή να κάνετε την εφαρμογή σας αδύνατον να χρησιμοποιηθεί μέχρι να σας επιτρέψουν οι χρήστες να τους παρακολουθήσετε.

Μην επιδεικνύετε custom μήνυμα το οποίο μοιάζει με την ειδοποίηση συστήματος. Συγκεκριμένα, μη δημιουργείτε τίτλο πλήκτρου που χρησιμοποιεί το “Allow” ή άλλους παρόμοιους όρους, επειδή οι χρήστες δεν επιτρέπουν τίποτα στην προηγούμενη οθόνη ειδοποίησης συστήματος.

Μη δείχνετε εικόνα της standard ειδοποίησης και μην την τροποποιείτε με οποιοδήποτε τρόπο.

Μη χρησιμοποιείτε οπτικά βοηθήματα που στρέφουν την προσοχή των χρηστών στο πλήκτρο Allow της ειδοποίησης συστήματος.

 

Η Apple επιτρέπει στις εφαρμογές να δημιουργήσουν ένα μήνυμα πριν να εμφανιστεί η pop-up ειδοποίηση συστήματος, στο οποίο θα προσφέρουν πληροφορίες σχετικές με το πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα του χρήστη που ζητούνται από την εφαρμογή. Αυτό το μήνυμα όμως πρέπει να έχει τις επιλογές “Continue”, “Next” ή παρόμοιες λέξεις και όχι “Allow”, κάτι το οποίο μπορεί να μπερδέψει και να παραπλανήσει το χρήστη.