Στροφή σε "πράσινο" υδρογόνο για τη Σκωτία

Παγκόσμια πρωτιά με 100% παροχή
01 Δεκεμβρίου 2020 10:27
Στροφή σε "πράσινο" υδρογόνο για τη Σκωτία

Η Σκωτία θα είναι η πρώτη χώρα που θα τροφοδοτήσει με “πράσινο” υδρογόνο 300 σπίτια, αντικαθιστώντας το φυσικό αέριο για θέρμανση και μαγείρεμα. Η SGN, η εταιρία φυσικού αερίου της Σκωτίας, θα εξοπλίσει τα σπίτια στην περιοχή Fife, με δωρεάν συστήματα θέρμανσης και κουζίνες για χρήση τεσσάρων ετών.

Το υδρογόνο χαρακτηρίζεται ως “πράσινο” επειδή η παραγωγή του έχει μηδενικούς ρύπους και προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Ο παραγόμενος ηλεκτρισμός χρησιμοποιείται για την ηλεκτρόλυση του νερού και έπειτα το υδρογόνο μεταφέρεται στα σπίτια με σωληνώσεις.

Να σημειώσουμε πως το 85% των σπιτιών στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιούν καυστήρα φυσικού αερίου για τη θέρμανσή τους και η χώρα έχει θέσει το 2050 ως τη χρονιά που οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου θα έχουν μηδενικό ισοζύγιο.

Αν θέλουμε να φτάσουμε το στόχο του μηδενικού ισοζυγίου, πρέπει να αντικαταστήσουμε το μεθάνιο με πράσινες εναλλακτικές όπως το υδρογόνο. Τομείς όπως η θέρμανση, είναι δύσκολοι να μηδενιστούν και η σημασία των δικτύων φυσικού αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο σημαίνει πως τέτοια projects είναι κρίσιμα αν θέλουμε να παραδώσουμε πράσινη, αξιόπιστη και ασφαλή ενέργεια στους καταναλωτές μας. – Antony Green, Εθνικό Δίκτυο Ενέργειας