Πάνω από 11.000 επιστήμονες κηρύσσουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα 

Η μοίρα της ανθρωπότητας απειλείται

Πάνω από 11.000 επιστήμονες κηρύσσουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα

Πάνω από 11.000 επιστήμονες από 153 χώρες του κόσμου υπέγραψαν το paper στο οποίο κηρύσσουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα και δημοσιεύτηκε στο Bioscience.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως η κλιματική αλλαγή συμβαίνει με ταχύτερους ρυθμούς από ότι είχαμε υπολογίσει, “απειλώντας φυσικά οικοσυστήματα και τη μοίρα της ανθρωπότητας”. Παρά τις συμφωνίες στα λόγια, υποστηρίζουν πως τα κράτη έχουν λάβει ελάχιστα μέτρα για να μη φτάσουμε σε μία μη αναστρέψιμη κατάσταση. “Συνεχίζουν τη δουλειά τους ως συνήθως” παρά την επιστημονική συναίνεση πως τα ορυκτά καύσιμα βλάπτουν πολύ το περιβάλλον.

Η μελέτη δεν επικεντρώνεται στην παγκόσμια θερμοκρασία, αλλά εφιστά την προσοχή σε άλλους παράγοντες, όπως η αύξηση πληθυσμού, η κατανάλωση κρέατος, η κατανάλωση ενέργειας και οι ετήσιες οικονομικές απώλειες λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Προτείνουν αντιμετώπιση βασισμένη σε έξι άξονες. Αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μείωση των ρύπων που επιταχύνουν τη θέρμανση της ατμόσφαιρας, αποκατάσταση δασών, αλλαγή διατροφικών συνηθειών με αποφυγή του κρέατος, έλεγχος του παγκόσμιου πληθυσμού και ριζική αλλαγή της οικονομίας.

2 comment(s)