Βλάστησε ο πρώτος σπόρος φυτού στη Σελήνη

Άλλη μια πρωτιά της Κίνας
16 Ιανουαρίου 2019 07:30
Βλάστησε ο πρώτος σπόρος φυτού στη Σελήνη

Το Chang’e-4 που έστειλε η Κίνα στην άλλη πλευρά της Σελήνης, ήταν το πρώτο όχημα στην ιστορία που προσεληνώθηκε εκεί. Οι πρωτιές όμως για την Κίνα δε σταματούν εδώ, αφού για πρώτη φορά βλάστησε σπόρος φυτού στη Σελήνη. Το lander μετέφερε ένα σπόρο βαμβακιού ο οποίος βλάστησε επιτυχώς, ως μέρος ενός βιολογικού πειράματος.

Το αεροστεγές δοχείο των 3 κιλών πέρα από αέρα, χώμα και νερό περιείχε και σπόρους από πέντε ακόμα διαφορετικά βιολογικά είδη, όπως γογγύλι, πατάτα, αραβιδόψις, προζύμι και αυγά μύγας των φρούτων με σκοπό τη δημιουργία μιας μικρής βιόσφαιρας, κανένα όμως από αυτά δε φαίνεται να αναπτύχθηκε μέχρι τώρα.

Καθένα από τα συστατικά της βιόσφαιρας θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Τα φυτά που ανθίζουν επιλέχθηκαν επειδή είναι εύκολο να παρατηρηθούν στην κάμερα, ενώ οι μύγες θα λειτουργήσουν ως καταναλωτές των αναπτυσσόμενων φυτών. Το προζύμι θα παίξει το ρόλο του ρυθμιστή των επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα μέσα στο σφραγισμένο δοχείο. Η πατάτα θα μας δείξει αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μελλοντική πηγή τροφής για τις επανδρωμένες αποστολές στη Σελήνη.