Ο χρόνος σας στο Facebook 

Νέο εργαλείο ελέγχου της χρήσης σας

Ο χρόνος σας στο Facebook

Μετά το Instagram και το “Η δραστηριότητά σαςέρχεται και το αντίστοιχο χαρακτηριστικό του Facebook με την ονομασία “Ο χρόνος σας στο Facebook”. Το "Your time on Facebook" λοιπόν προσφέρει στο χρήστη μία γραφική παράσταση με το χρόνο που έχει αφιερώσει αυτός στην εφαρμογή ανά ημέρα, στο χρονικό πλαίσιο μίας εβδομάδας. Προσφέρει επίσης μερικά εργαλεία διαχείρισης του news feed και μία ημερήσια υπενθύμιση υπέρβασης του προκαθορισμένου χρόνου χρήσης σε μια προσπάθεια να μειώσει το χρόνο που περνάει στην εφαρμογή.

Το νέο εργαλείο του Facebook μπορείτε να το βρείτε από την καρτέλα More -> Settings & Privacy -> Your Time on Facebook.

0 comment(s)