Νέες αλλαγές στα Stories του Facebook  

Facebook Lite, Direct και Messenger Day επηρεάζονται

Νέες αλλαγές στα Stories του Facebook

Σύμφωνα με το TechCrunch ένας ορμαθός αλλαγών καταφθάνει στην πλατφόρμα του Facebook, και όλες περιστρέφονται γύρω από τα Stories. Τα προηγουμένως εξαφανισμένα posts στο Messenger Day και το Facebook Stories αποτελούν παρελθόν, αφού οι δύο υπηρεσίες ενοποιούνται. Τα Stories κατ’ αυτόν τον τρόπο θα συγχρονίζονται μεταξύ όλων των υπηρεσιών της πλατφόρμας ασχέτως το που δημιουργήθηκαν, με τα φίλτρα κάμερας να παραμένουν ακόμη ξεχωριστά. Η προώθηση/απάντηση μηνυμάτων που αφορούν τα Stories δεν θα γίνεται πλέον μέσω του - εφήμερου - Direct, αφού αυτό καταργείται, επιτρέποντας στο Messenger να πάρει τη θέση του, ενώ η εφαρμογή Facebook Lite θα αποκτήσει και αυτή πρόσβαση σε αυτά λίγο αργότερα μέσα στο 2018.

Τέλος, ένα νέο χαρακτηριστικό κάνει την εμφάνισή του, τα Stories for Events. Πρόκειται για ιστορίες όπου περισσότεροι του ενός χρήστες έχουν συμβάλει συλλογικά και αφορούν κάποιο συμβάν ή γεγονός (πχ. Γενέθλια). Πλήθος μικρότερων αλλαγών θα καταφθάσει στο Facebook τους επόμενους μήνες βάσει της αναφοράς, όπως η δυνατότητα περιορισμού του ποιος μπορεί να δει τις ιστορίες σας. Πρόκειται για έναν “αέναο” κύκλο προσπαθειών αναζωπύρωσης του ενδιαφέροντος των χρηστών για τα Stories του Facebook, δεδομένης της ζήτησης τους σε άλλες πλατφόρμες (βλ. Instagram).