Νέα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο 

Στο όνομα της τρομοκρατίας οι νέοι νόμοι

Νέα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο

Με την τρομοκρατία σε έξαρση το τελευταίο διάστημα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αρχές κοιτούν πως θα εξοπλιστούν για να μπορούν να αντιμετωπίσουν ίδιες μελλοντικές καταστάσεις. Πολλοί ειδικοί ισχυρίζονται πως πλέον οι τρομοκράτες έχουν επιστρατεύσει μέσα τεχνολογίας για να επιτύχουν τους σκοπούς τους και τα γεγονότα το επιβεβαιώνουν.

Έτσι λοιπόν, κλήθηκε σε συμβούλιο η επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να βρεθεί μια λύση στο πως οι αρχές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα χρηστών που βρίσκονται στην κατοχή μεγάλων τεχνολογικών εταιριών όπως Facebook, Twitter, Google.

Βάσει των στοιχείων που έχουν έρθει στη επιφάνεια, τα σενάρια είναι τρία:

Το πρώτο ενδεχόμενο που εξετάζει η επιτροπή, είναι να επιτρέπει στις αρχές μιας χώρας της Ε.Ε. να ζητούν δεδομένα χρηστών άλλης χώρας από την εταιρία, χωρίς την ανάμιξη των αρχών αυτής της χώρας του χρήστη.

Το δεύτερο συμπληρώνει το πρώτο, υποχρεώνοντας νομικά την εκάστοτε εταιρία στο να μην μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών.

Η τρίτη, ακραία επιλογή, συνιστά να δοθεί άμεση και απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές στα δεδομένα όλων των χρηστών, χωρίς να μπορεί να παρέμβει η εταιρία.

Η επίτροπος δικαιοσύνης της Ε.Ε, Vera Jourova δήλωσε:

Η τρίτη πρόταση είναι μια επιλογή απολύτου έκτακτης ανάγκης για την οποία ,αν ψηφισθεί, θα αναπτυχθούν ειδικοί παράμετροι ασφαλείας για να προστατευθούν τα δικαιώματα ιδιωτικότητας των πολιτών.

Η συζήτηση της επιτροπής θα εξετάσει, επίσης, σε τι τύπου δεδομένα θα είναι αναγκαία να έχουν πρόσβαση η αρχές καθώς και ποιες αρχές θα είναι ικανές να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Σκοπός είναι να προωθήσουν προς ψήφιση το νομοσχέδιο με τα μέτρα που θα καταλήξουν τελικά, το αργότερο μέχρι τις αρχές του 2018.

3 comment(s)