Ο Chrome θα μπλοκάρει αυτόματα διαφημίσεις από το 2018 

Ακόμα και διαφημίσεις της Google

Ο Chrome θα μπλοκάρει αυτόματα διαφημίσεις από το 2018

Στις αρχές του 2018 αναμένουμε μια έκδοση του Chrome η οποία θα μπλοκάρει αυτόματα τις ενοχλητικές διαφημίσεις. Και τι εννοούμε με τον όρο ενοχλητικές; Ότι έχει ορίσει η Coalition for Better Ads, δηλαδή κυρίως pop-up διαφημίσεις και audio spots που παίζουν αυτόματα.

Έτσι η Google θέλει “να χτίσει ένα καλύτερο web για όλους”. Οι ενοχλητικές διαφημίσεις οδηγούν τους χρήστες στο να μπλοκάρουν όλες τις διαφημίσεις και κάτι τέτοιο δεν το θέλει o Αντιπρόεδρος του διαφημιστικού τομέα της Google, Sridhar Ramaswamy.

Αυτές οι απογοητευτικές εμπειρίες οδηγούν κάποιους στο να μπλοκάρουν όλες τις διαφημίσεις – και αυτό έχει αντίκτυπο στους δημιουργούς περιεχομένου, στους δημοσιογράφους, τους web developers και στους κινηματογραφιστές οι οποίοι εξαρτώνται από τις διαφημίσεις για να χρηματοδοτήσουν τη δημιουργία περιεχομένου.

Οι εκδότες θα μπορούν να δουν αν οι διαφημίσεις του παραβιάζουν τα νέα standards της Google από εδώ.

Τέλος, όπως διευκρινίζει η Google στην Wall Street Journal, πρόκειται περισσότερο για ένα φίλτρο και όχι για blocker. Ένα φίλτρο που θα επιτρέπει τις διαφημίσεις που πληρούν τα standards της Coalition for Better Ads και μπλοκάροντας όλες τις υπόλοιπες, ακόμα κι αν αυτές "ανήκουν ή εξυπηρετούνται από την Google".

4 σχολιο(α)