Τελικά το Facebook μας κάνει πιο δυστυχισμένους

Τα likes ποτέ δεν είναι αρκετά
13 Απριλίου 2017 08:40
Τελικά το Facebook μας κάνει πιο δυστυχισμένους

Πόσες φορές τη μέρα κοιτάτε το Facebook σας; Πόσες φορές νιώθετε καλά με αυτό; Υπάρχει μια ικανοποίηση όταν κοιτάτε τις προσωπικές ζωές των άλλων και σίγουρα είναι καλύτερα όταν παίρνετε likes για κάτι που έχετε αναρτήσει, όμως σπάνια νιώθουμε χαρούμενοι ή ολοκληρωμένοι όταν κλείνουμε την εφαρμογή. Φαίνεται λοιπόν πως υπάρχει λόγος για αυτό.

Μια νέα μελέτη από τον Holly Shakya του University of California και του Ελληνοαμερικανού Νικόλαου Χρηστάκη του Yale, υποστηρίζει ότι η χρήση Facebook, ακόμα και η κανονική χωρίς υπερβολές, μπορεί να μειώσει τα επίπεδα ευτυχίας του χρήστη.

Και δεν είναι μόνο επειδή το Facebook δείχνει μόνο τις καλύτερες στιγμές στις ζωές των άλλων, κάνοντάς σας να αισθάνεστε χειρότερα για τη δική σας. Επιπλέον, όσα likes και αν συγκεντρώσετε φαίνεται πως ποτέ δεν είναι αρκετά.

Το δείγμα της έρευνας αποτελούταν από 5.000 ενήλικους στις ΗΠΑ, των οποίων η συμπεριφορά στο Facebook παρακολουθούταν για τρία χρόνια και τα δεδομένα αντιπαραβάλλονταν με πληροφορίες σχετικές με την φυσική και πνευματική τους υγεία, το βάρος τους και τη γενικότερη ευημερία τους. Τα ευρήματα ήταν ανησυχητικά, αφού για κάθε 1% αύξηση στα likes, στα clicks των links και στα status update που έκανε ο χρήστης, η πνευματική του υγεία μειωνόταν κατά 5-8%.

Η έρευνα ανακάλυψε πως η αλληλεπιδράσεις με τον πραγματικό κόσμο, όπως η συνάντηση με φίλους έξω, ανέστρεφε τις επιπτώσεις με αντίστοιχο θετικό ποσοστό.

Οι αρνητικές αλληλεπιδράσεις στο Facebook ήταν συγκρίσιμες με θετικές offline αλληλεπιδράσεις, κάτι που μας δείχνει πως μπορεί να γίνει κάποιου είδους εξισορρόπηση μεταξύ offline και online σχέσεων.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως συνολικά, η χρήση του Facebook συνδέεται αρνητικά με την ευτυχία του ανθρώπου.