Κράνη με HoloLens για τα πληρώματα των αρμάτων 

Επαυξημένη πραγματικότητα 360 μοιρών

Κράνη με HoloLens για τα πληρώματα των αρμάτων

Τα σύγχρονα άρματα μάχης έχουν αρκετές κάμερες στο εξωτερικό τους για να προσφέρουν ορατότητα στους χειριστές τους, ωστόσο το πλήρωμα πρέπει και πάλι να βασίζεται σε οθόνες. Το κράνος που ανέπτυξε όμως η Limpid Armor ενσωματώνει τα HoloLens της Microsoft και δίνει μια μοναδική οπτική στο πλήρωμα για το περιβάλλον του. Ονομάζεται Circular Review System (CRS) και ενώνει τις εικόνες από τις εξωτερικές κάμερες του άρματος και τις προβάλει στο χρήστη ως “mixed reality”.

Έτσι τα πληρώματα αποκτούν άριστη επίγνωση της κατάστασης σε 360 μοίρες, τόσο στο ορατό όσο και στο υπέρυθρο φάσμα. Επίσης το CRS μπορεί να επισημάνει φίλια και εχθρικά στρατεύματα, να ορίσει στόχους και να προβάλει κρίσιμες πληροφορίες στο διοικητή.

Η Limpid Armor δεν έχει κάνει δοκιμές πεδίου στο CRS ακόμα, ωστόσο ο Ουκρανικός στρατός ήδη έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση της τεχνολογίας αυτής.

0 σχολια