Η Google προσθέτει νέες κατηγορίες εφαρμογών στο Play Store 

Για ευκολότερη εύρεση εφαρμογών που σας ενδιαφέρουν

Η Google προσθέτει νέες κατηγορίες εφαρμογών στο Play Store

Με τα εκατομμύρια εφαρμογών που υπάρχουν στο Play Store του Android, είναι πολλές φορές δύσκολο να βρείτε κάποια εφαρμογή που σας ενδιαφέρει. Η Google αποφάσισε να βοηθήσει στη λύση αυτού του προβλήματος με την εισαγωγή περισσότερων κατηγοριών. Έτσι, προσθέτει 8 νέες κατηγορίες εφαρμογών, οι οποίες είναι:

  • Art & Design
  • Auto & Vehicles
  • Beauty
  • Dating
  • Events
  • Food & Drink
  • House & Home
  • Parenting

Επιπλέον, η Google μετονομάζει την κατηγορία Transportation σε Maps & Navigation, ενώ η Media & Video κατηγορία γίνεται Video Players & Editors.

0 comment(s)