Έρχεται το Wi-Fi HaLow με διπλάσια ακτίνα

Όλα έτοιμα για ένα smart home
04 Ιανουαρίου 2016 18:23
Έρχεται το Wi-Fi HaLow με διπλάσια ακτίνα

Η Wi-Fi Alliance, το σώμα που είναι υπεύθυνο για τα Wi-Fi standards που ακολουθούν οι κατασκευαστές, βρήκε τη λύση στην ακτίνα δράσης του Wi-Fi σήματος με το Wi-Fi HaLow. Το Wi-Fi HaLow δεν είναι μια αναβάθμιση των υπαρχόντων Wi-Fi standards, αλλά περισσότερο μια επέκταση του Wi-Fi με συγκεκριμένο σκοπό: το Internet of Things. Μπορεί να διπλασιάσει την ακτίνα  του Wi-Fi χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια, εκμεταλλευόμενο το φάσμα των 900MHz (αντί για 2.4GHz ή 5GHz), κάτι που σημαίνει πως έχει μεγαλύτερη ακτίνα δράσης και είναι καλύτερο στο να διαπερνά τοίχους.

Ο Πρόεδρος και CEO της Wi-Fi Alliance, Edgar Figueroa, δήλωσε πως “το Wi-Fi HaLow επεκτείνει την απαράμιλλη προσαρμοστικότητα του Wi-Fi από μικρές wearable συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες, μέχρι μεγάλου μεγέθους βιομηχανικές εφαρμογές και τα πάντα ανάμεσα από αυτά”. Τα πρώτα προϊόντα με τη νέα τεχνολογία αναμένονται το 2018.

Tags: