Αναγέννηση νευρώνων μέσω 3D printing  

Σημαντική έρευνα στον τομέα της ιατρικής

Αναγέννηση νευρώνων μέσω 3D printing

Το νευρικό σύστημα δεν αναγεννιέται εύκολα με αποτέλεσμα τραυματισμοί σε αυτό να οδηγούν σε σοβαρές παθήσεις, ακόμα και μόνιμη παράλυση. Μία πρωτοπορία από επιστήμονες των University of Minnesota, Virginia Tech, University of Maryland, Princeton University και John Hopkins University ανοίγει το δρόμο για ανάπτυξη νευρώνων μέσω 3D printing.

Τα μέχρι τώρα πειράματα με ιστό από 3D εκτυπωτή, εφαρμόστηκαν σε ποντίκια εργαστηρίου και αποκατέστησαν την ικανότητα κίνησης μέσα σε 10 με 12 εβδομάδες από την εισαγωγή του εμφυτεύματος. Οι επιστήμονες σκάναραν το ισχιακό νεύρο του ποντικού δημιουργώντας ένα 3D μοντέλο αυτού, χρησιμοποιώντας το κατόπιν για να εκτυπώσουν έναν οδηγό από σιλικόνη, εμπλουτισμένο με χημικά στοιχεία για να προκαλέσουν την κινητική ανάπτυξη του νευρώνα. Τοποθέτησαν χειρουργικά τον οδηγό στο σημείο που είχε κοπεί το νεύρο, υποστηρίζοντας έτσι την αναγέννηση του ιστού γύρω από το σημείο.

Σύμφωνα με το 3DPrinting Industry ήταν η πρώτη φορά που ένα πολύπλοκο σχήμα αναπτύχθηκε, αφού οι μέχρι τώρα προσπάθειες περιορίζονταν σε ευθείς νευρώνες. Η ακριβής καταγραφή του ανθρώπινου νευρικού συστήματος, ίσως να οδηγήσει μια μέρα σε αποκατάσταση μόνιμων αναπηριών.