Αρχαίο σκουλήκι “αναστήθηκε“ μετά από 46.000 χρόνια στη Σιβηρία

Νέο ρεκόρ κρυπτοβίωσης
28 Ιουλίου 2023 12:08
Αρχαίο σκουλήκι “αναστήθηκε“ μετά από 46.000 χρόνια στη Σιβηρία

Το 2018, μία διεθνής ομάδα ερευνητών “ανέστησε” ένα αρχαίο σκουλήκι που βρήκε παγωμένο στη Σιβηρία, υπολογίζοντας την ηλικία του σε 32.000 έτη. Τώρα, μία πιο ακριβής ραδιοχρονολόγηση δείχνει πως το νηματοειδές του γένους Panagrolaimus, παρέμεινε σε αιώνιο ύπνο τουλάχιστον για 46.000 χρόνια, σπάζοντας το ρεκόρ για οποιοδήποτε κατάσταση ακραίας αδράνειας που έχει παρατηρηθεί σε κάποιο ζώο. To προηγούμενο ρεκόρ σε νηματοειδή ήταν μόλις 39 έτη, ενώ ακόμα και τα βραδύπορα επανήλθαν στην κανονική μεταβολική τους κατάσταση μετά από 30 χρόνια παγωμένα.

Αφού ανέστησαν το παγωμένο σκουλήκι λοιπόν στο εργαστήριο, το αναπαρήγαγαν για 100 γενεές για να τρέξουν μία ανάλυση γονιδιώματος. Ανακάλυψαν πως πρόκειται για ένα νέο είδος το οποίο ονόμασαν Panagrolaimus kolymaensis.  

Το αρχαίο σκουλήκι της Σιβηρίας βρέθηκε θαμμένο στο παγωμένο έδαφος σε βάθος 40 μέτρων. Στη γονιδιακή ανάλυση βρέθηκαν πολλά όμοια γονίδια με τους εδαφοσκώληκες, με πολλά από τα ίδια γονίδια να αφορούν μηχανισμούς επιβίωσης σε δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες. Η ομάδα ερευνητών θέλει τώρα να καταλάβει ποιο ρόλο παίζουν αυτά τα γονίδια στην κρυπτοβίωση και αν υπάρχει κάποιο ανώτατο χρονικό όριο στο οποίο μπορούν να παραμείνουν τα νηματωειδή σε αυτήν την κατάσταση.

Τα ευρήματα αυτά έχουν επιπλοκές στην κατανόηση των εξελικτικών διεργασιών, καθώς οι χρόνοι των γενεών μπορεί να εκτείνονται από μέρες έως χιλιετίες και η μακροπρόθεσμη επιβίωση των ειδών μπορεί να οδηγήσει στην επαναφορά χαμένων γενεών.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο PLOS Genetics.