Διαθέσιμο το 1.7 update του Fallout 4 

Η Bethesda προετοιμάζει το έδαφος για την κυκλοφορία του Nuka-World DLC

Διαθέσιμο το 1.7 update του Fallout 4

Η Bethesda κυκλοφόρησε ένα νέο patch για το Fallout 4. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που θα βρείτε παρακάτω, το νεότερο 1.7 update προσθέτει υποστήριξη για το επερχόμενο Nuka-World DLC, διορθώνει πληθώρα bugs, όπως επίσης βελτιστοποιεί και την συνολική απόδοση του παιχνιδιού.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι προσφέρει το νέο update δείτε τις παρακάτω πληροφορίες.

Fallout 4 – Update 1.7 Changelog:

NEW FEATURES

 • Support for Nuka-World
 • New store art type for Workshop settlements
 • Ability to delete Add Ons without doing a full uninstall (PS4)

FIXES

 • General optimization and stability improvements
 • Jun and Marcy Long are no longer essential after completing “Sanctuary”
 • Vendors can offer large shipments of Ceramic, Copper, Rubber, Steel and Wood
 • Improvements to accuracy and control with picking up and placing objects (not Workshop mode)
 • Grenades and molotov cocktails can now be used with the Junk Mortar (Contraptions)
 • Fixed issue with companions unequipping clothing when fast traveling with player
 • Fixed an issue with player animations not loading properly after reloading a saved game
 • Fixed issue where certain dog armors would not equip properly on Dogmeat
 • Fixed an issue where objects from Add Ons would not scrap correctly or would not be stored properly
 • Fixed infinite load that would occasionally occur while logging off while downloading a mod
 • Fixed a crash related to investing in a store while trading
 • Fixed issue where “Quartermastery” would send player to erroneous locations
 • Fixed performance issues related to dropping certain weapons
 • Fixed issue where melee weapon would not properly after dying and reloading the save
 • Fixed a rare issue where Sturges and Mama Murphy would stop moving
 • Fixed snapping issue with Surgery Center in Workshop mode

MODS FIXES

 • Fixed issue where Mods images would stop displayed while scrolling through Mods menu
 • Disable All Mods now works properly when offline
 • NPCs that are changed in a Mod will update changes like hairstyles properly
 • Fixed animation error related to NPCs changed in Mods who have died, and reloading the save without the Mod activated
 • Fixed issue where sneaking would turn player invisible while running with Mods
 • Localization strings moved to Interface archive
 • Minor UI improvements to Mods menu and Mods Detail menus

0 σχολια