6 Σεπτεμβρίου: Μια μέρα που θα αλλάξει για πάντα το internet

Σημαντικό ορόσημο για τη νέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
06 Σεπτεμβρίου 2023 13:31
6 Σεπτεμβρίου: Μια μέρα που θα αλλάξει για πάντα το internet

Σήμερα, Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε για πρώτη φορά έξι ‘gatekeepers’ βάσει της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές. Κάπως έτσι, το internet πρόκειται να αλλάξει για πάντα, αφού η Alphabet, μητρική εταιρία της Google, η Amazon, η Apple, η ByteDance του TikTok, η Meta των Facebook και Instagram και η Microsoft, θα πρέπει να συμμορφωθούν με μερικούς πολύ αυστηρούς κανόνες που θα επηρεάσουν και τους τελικούς χρήστες στο άμεσο μέλλον.

Το λεγόμενο Digital Markets Act στοχεύει στο να περιορίσει τη δύναμη των Big Tech εταιριών. Είναι το μεγαλύτερο πακέτο μέτρων από ρυθμιστικούς φορείς εδώ και χρόνια, από την εποχή που έγιναν ανάλογες ενέργειες για τις αγορές των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας. Απώτερος στόχος του DMA είναι να εξασφαλίσει πως οι καταναλωτές θα πληρώνουν πιο δίκαιες τιμές για τις υπηρεσίες στο internet, ότι θα έχουν περισσότερες εναλλακτικές επιλογές για να διαλέξουν και ότι θα μπορούν να αλλάζουν ελεύθερα μεταξύ των διαφόρων παρόχων. Θέλει επίσης να βοηθήσει την καινοτομία και να κάνει ευκολότερη τη ζωή για τις startup εταιρίες που δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν στη σημερινή αγορά.

Τι ακριβώς θα αλλάξει για τον απλό χρήστη;

Η νέα αυτή νομοθεσία θα φέρει τα πάνω-κάτω για τους τεχνολογικούς κολοσσούς, ωστόσο και οι χρήστες του διαδικτύου στην Ευρώπη θα παρατηρήσουν σύντομα πολλές αλλαγές. Εάν χρησιμοποιείτε μηχανές αναζήτησης, social media, βίντεο πλατφόρμες ή άλλες υπηρεσίες από εταιρίες που θεωρούνται "gatekeepers", σύντομα μπορεί να παρατηρήσετε μεγαλύτερη διαφάνεια και ποικιλομορφία στο περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που βλέπετε.

Για παράδειγμα, οι gatekeepers θα πρέπει να σας ενημερώσουν για τα κριτήρια που χρησιμοποιούν για την κατάταξη και την προβολή των δικών τους προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και των ανταγωνιστών τους. Για παράδειγμα, αν ψάχνετε για έναν browser στο Bing, η Microsoft δε θα μπορεί να σας διαφημίζει τον Edge, ακόμη και αν θέλετε να κατεβάσετε τον Chrome, ενώ και η Google δε θα μπορεί να «θάβει» τα προϊόντα των ανταγωνιστών στα αποτελέσματα της αναζήτησής της, για να προωθεί μόνο τα δικά της.

Θα πρέπει επίσης να σας επιτρέπουν, αν θέλετε, να μην βλέπετε στοχευμένες διαφημίσεις με βάση τα δεδομένα σας.

Επιπλέον, οι εταιρίες θα πρέπει να περιορίσουν την προ-εγκατάσταση δικών τους εφαρμογών ή λογισμικού στις συσκευές σας ή να σας υποχρεώνουν να χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες τους ως προϋπόθεση για την πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες της ευρύτερης πλατφόρμας τους.

Παράλληλα, η νομοθεσία θα απαιτήσει από τους gatekeepers να παρέχουν αποτελεσματική πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες της πλατφόρμας τους σε τρίτους, για διασφαλιστεί ότι οι χρήστες μπορούν να εναλλάσσονται μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών και να εγγράφονται εύκολα σε αυτές. Για παράδειγμα, εάν αγοράζετε ένα προϊόν από μια διαδικτυακή πλατφόρμα των gatekeepers, μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική υπηρεσία πληρωμής ή υπηρεσία παράδοσης από αυτήν που προσφέρει η πλατφόρμα.

Τα επόμενα βήματα για τους gatekeepers/πυλωρούς:

Μετά τον ορισμό τους, οι πυλωροί πρέπει εντός έξι μηνών να συμμορφωθούν με τον πλήρη κατάλογο των πρακτικών που πρέπει να εφαρμόζουν ή να αποφεύγουν βάσει της πράξης για τις ψηφιακές αγορές, γεγονός που προσφέρει περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη ελευθερία στους τελικούς χρήστες και τους επαγγελματίες χρήστες των υπηρεσιών των πυλωρών. Ωστόσο, ορισμένες από τις υποχρεώσεις αρχίζουν να εφαρμόζονται από τη στιγμή του ορισμού, όπως, για παράδειγμα, η υποχρέωση ενημέρωσης της Επιτροπής για κάθε σχεδιαζόμενη συγκέντρωση. Είναι ευθύνη των ορισθεισών εταιρειών να διασφαλίζουν και να αποδεικνύουν την αποτελεσματική συμμόρφωση. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να υποβάλουν εντός 6 μηνών λεπτομερή έκθεση συμμόρφωσης στην οποία να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο συμμορφώνονται με καθεμία από τις υποχρεώσεις της πράξης για τις ψηφιακές αγορές.

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή και τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων. Σε περίπτωση που κάποιος πυλωρός δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην πράξη για τις ψηφιακές αγορές, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμα έως και 10 % του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών της εταιρείας, ή έως και 20 % σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης. Σε περίπτωση συστηματικών παραβάσεων, η Επιτροπή έχει επίσης την εξουσία να λάβει πρόσθετα επανορθωτικά μέτρα, όπως να υποχρεώσει πυλωρό να πωλήσει μια επιχείρηση ή μέρη αυτής ή να απαγορεύσει σε πυλωρό να προβεί σε εξαγορά πρόσθετων υπηρεσιών σχετιζόμενων με τη συστηματική μη συμμόρφωση.

Στο μέλλον, και άλλες εταιρείες μπορούν να υποβάλουν κοινοποιήσεις στην Επιτροπή στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές αγορές, με βάση αυτοαξιολόγησή τους όσον αφορά τα αντίστοιχα όρια. Για αυτόν τον λόγο, η Επιτροπή συνεχίζει να διεξάγει εποικοδομητικές συζητήσεις με όλες τις σχετικές εταιρείες.