Υπάρχουν οι μαύρες τρύπες και οι "καταπληκτικά τεράστιες μαύρες τρύπες"  

Ναι, αυτή είναι η επίσημη ονομασία τους

Υπάρχουν οι μαύρες τρύπες και οι "καταπληκτικά τεράστιες μαύρες τρύπες"

Οι μαύρες τρύπες μπορούν να έχουν διάφορα μεγέθη, όσο μεγαλώνουν όμως φαίνεται πως μας τελειώνουν τα ονόματα που περιγράφουν το μέγεθός τους. Ξέραμε για τις υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες (supermassive black holes – SMBH) με μάζα από ένα εκατομμύριο έως δέκα δισεκατομμύρια φορές τη μάζα του Ήλιου, οι ultramassive black holes περιγράφουν αυτές με μάζα από 10 δισεκατομμύρια έως 100 δισεκατομμύρια φορές τη μάζα του Ήλιου και τώρα έχουμε μία νέα κατηγορία η οποία αφορά τις μαύρες τρύπες με μάζα πάνω από 100 δισεκατομμύρια φορές τη μάζα του Ήλιου.

Η επίσημη ονομασία που διάλεξε η επιστημονική κοινότητα λοιπόν είναι οι “καταπληκτικά τεράστιες μαύρες τρύπες” ή “Stubendously Large Black Holes” (SLAB).

Ξέρουμε ήδη πως οι μαύρες τρύπες υπάρχουν σε μία ποικιλία μαζών, με μία υπερμεγέθη μαύρη τρύπα 4 εκατομμυρίων φορών τη μάζα του Ήλιου στο κέντρο του γαλαξία μας. Προς το παρόν δεν υπάρχει απόδειξη για την ύπαρξη των SLABs, θεωρούμε όμως πως μπορεί να υπάρχουν και μάλιστα να βρίσκονται εκτός γαλαξιών, στο διαγαλαξιακό διάστημα, με πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσιμες συνέπειες.

Η μεγαλύτερη μαύρη τρύπα που έχουμε απευθείας παρατηρήσει έως σήμερα ανήκει στην κατηγορία των ultramassive, έχει μάζα 40 δισεκατομμυρίων ηλιακών μαζών και βρίσκεται στο κέντρο του γαλαξία Holmberg 15A. Μέσα από έμμεσες μετρήσεις έχουμε εντοπίσει και το κβάζαρ TON 618 το οποίο διαθέτει μία μαύρη τρύπα 66 δισεκατομμυρίων ηλιακών μαζών.

Ο σκοπός της έρευνας είναι να αναλογιστούν οι επιστήμονες τις επιπτώσεις αυτών των μαύρων τρυπών στο σύμπαν γύρω τους. Μπορεί να μην μπορούμε να δούμε τις SLABs απευθείας, αλλά μπορούμε να τις εντοπίσουμε βάσει του τρόπου που λειτουργεί το διάστημα γύρω τους.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.