Οι διαφημίσεις στο YouTube θα γίνουν ακόμα πιο ενοχλητικές 

Από αυτόν το μήνα

Οι διαφημίσεις στο YouTube θα γίνουν ακόμα πιο ενοχλητικές

Κατά κύριο λόγο οι διαφημίσεις στα videos του YouTube εμφανίζονται στην αρχή του video. Ωστόσο για τα μεγαλύτερης διάρκειας videos υπάρχει και η δυνατότητα προσθήκης διαφημίσεων στο μέσο του video, τα λεγόμενα mid-roll ads. Αυτά μπορούν να μπουν σε videos τα οποία είναι μεγαλύτερα των 10 λεπτών, αλλά το YouTube φαίνεται πως θέλει να το αλλάξει αυτό, φέρνοντας τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο στα 8 λεπτά. Επιπλέον, τα mid-roll ads ενεργοποιούνται από προεπιλογή σε όλα τα videos που ανεβαίνουν ή έχουν ήδη ανέβει, ακόμα κι αυτά που οι δημιουργοί έχουν επιλέξει να μην έχουν mid-roll ads.

Σήμερα, μόνο τα videos που είναι πάνω από 10 λεπτά είναι κατάλληλα για mid-roll ads. Ξεκινώντας από τα τέλη Ιουλίου, τα videos που είναι πάνω από 8 λεπτά θα είναι κατάλληλα για mid-roll ads. Ως μέρος αυτής της αλλαγής, τα mid-roll ads θα ενεργοποιηθούν για όλα τα κατάλληλα υπάρχοντα videos ή τα μελλοντικά video uploads, συμπεριλαμβανομένων των videos για τα οποία έχετε απενεργοποιήσει τα mid-roll ads.

Το YouTube σημειώνει πως όσοι δημιουργοί δε θέλουν να συμπεριλάβουν mid-roll ads στα videos τους, θα μπορούν να τα απενεργοποιούν σε κάθε upload χειροκίνητα ή να επιλέξουν την κατάλληλη επιλογή από το YouTube Studio που εμφανίζεται παρακάτω.

4 σχολιο(α)