Το Instagram θα προειδοποιεί τους χρήστες πριν τους κάνει ban 

Αλλαγές στην πολιτική του

Το Instagram θα προειδοποιεί τους χρήστες πριν τους κάνει ban

Το Instagram προχωρά σε κάποιες αλλαγές όσον αφορά την πολιτική απενεργοποίησης λογαριασμών. Έως τώρα κάνει ban λογαριασμούς που έχουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό περιεχομένου που παραβιάζει την πολιτική του. Πέρα από αυτό όμως, σήμερα προσθέτει και την αφαίρεση λογαριασμών που έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό παραβιάσεων μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Το Instagram θεωρεί πως η αλλαγή αυτή θα το βοηθήσει να είναι πιο συνεπές στην εφαρμογή των πολιτικών του, έτσι ώστε οι χρήστες να λογοδοτούν για αυτά που μοιράζονται στην πλατφόρμα, κρατώντας το Instagram ως ένα μέρος που προσφέρει υποστήριξη για όλους.

Επιπλέον, εισάγει μία διαδικασία ειδοποίησης του χρήστη όταν βρίσκεται στα πρόθυρα του ban, ενώ θα παρέχει και τη δυνατότητα έφεσης για κάποιο περιεχόμενο που κατέβηκε. Η δυνατότητα έφεσης θα είναι διαθέσιμη αρχικά για περιεχόμενο σχετικό με γύμνια, πορνογραφία, ρητορική μίσους, bullying και παρενόχληση, πωλήσεις ναρκωτικών και τρομοκρατία, ενώ τους επόμενους μήνες θα επεκταθούν και σε άλλες πολιτικές του Instagram. Αν ένα post κριθεί τελικά πως κακώς έχει αφαιρεθεί, το Instagram θα επαναφέρει το post και θα αφαιρέσει την παραβίαση από το ιστορικό του χρήστη.

0 σχολια