Το Instagram επιτρέπει πλέον τα posts από πολλαπλά accounts 

Χρήσιμο για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Το Instagram επιτρέπει πλέον τα posts από πολλαπλά accounts

Το Instagram  επιτρέπει πλέον την ανάρτηση του ίδιου post από πολλαπλούς λογαριασμούς. Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο χαρακτηριστικό για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων για παράδειγμα, οι οποίοι διατηρούν δύο λογαριασμούς, έναν προσωπικό και έναν εταιρικό. Από το νέο χαρακτηριστικό θα ωφεληθούν και οι social media managers οι οποίοι δε θα χρειάζεται να αναρτούν ξεχωριστά για κάθε post.

0 comment(s)