Τεχνητή νοημοσύνη αναγνωρίζει ανώνυμους hackers 

Ανησυχία όμως και για την ιδιωτικότητα

Τεχνητή νοημοσύνη αναγνωρίζει ανώνυμους hackers

Όπως και με το μαγείρεμα, τη ζωγραφική ή τη συγγραφή και ο προγραμματιστής έχει μια προσωπική προτίμηση στο πώς θα αναπτύξει τον αλγόριθμό του, πώς θα ενώσει μερικά κομμάτια κώδικα και άλλες μικρές λεπτομέρειες που ουσιαστικά αποτελούν το “αποτύπωμά” του. Αυτό το αποτύπωμα φαίνεται πως μπορεί να ανιχνεύσει η εκμάθηση μηχανής, αναγνωρίζοντας ποιος έγραψε των κώδικα, αν αυτό έγινε ανώνυμα.

Τα ευρήματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο hacking συνέδριο DefCon. Ο τρόπος που λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη είναι ο εξής. Πρώτα δέχεται παραδείγματα της δουλειάς ενός προγραμματιστή στα οποία μελετά τη δομή του κώδικα. Από εκεί εκπαιδεύει τον εαυτό της για να εντοπίζει τη δουλειά του συγκεκριμένου προγραμματιστή στο μέλλον. Χρησιμοποιώντας το Code Jam της Google, η μέθοδος αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα ικανή, αναγνωρίζοντας ανάμεσα από 600 προγραμματιστές το 83% αυτών, έχοντας μόλις οχτώ δείγματα κώδικα για τον καθένα.

Η τεχνολογία αυτή θα φανεί χρήσιμη στην αναγνώριση hackers ή των προσώπων πίσω από τη δημιουργία malware, οι οποίοι συνήθως μένουν ανώνυμοι. Θα φανεί επίσης χρήσιμη σε περιπτώσεις όπου ένας προγραμματιστής κατηγορήσει κάποιον άλλο για αντιγραφή κώδικα. Ωστόσο υπάρχουν ανησυχίες για την ιδιωτικότητα, αφού μερικές φορές οι προγραμματιστές επιλέγουν να μείνουν ανώνυμοι για συγκεκριμένους λόγους, όπως η διάθεση δωρεάν ανοιχτού κώδικα.

0 σχολια