Η HP θα απολύσει 4.000 εργαζόμενους 

Τα επόμενα τρία έτη

Η HP θα απολύσει 4.000 εργαζόμενους

Η HP ετοιμάζεται για μειωμένα κέρδη στο οικονομικό έτος 2017 και προγραμματίζει από τώρα την απόλυση 3.000 με 4.000 εργαζομένων τα επόμενα 3 χρόνια. Να τονίσουμε πως πρόκειται για τον PC τομέα της HP και όχι για ολόκληρη την εταιρία. Οι πωλήσεις PC και laptop έχουν παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα και η HP θα διαθέσει $350 εκατομμύρια με $500 εκατομμύρια σε κόστη αναδιάρθρωσης, ενώ περιμένει να εξοικονομήσει $200 εκατομμύρια με $300 εκατομμύρια ανά χρονιά για το οικονομικό έτος 2020 και έπειτα.

2 comment(s)