Εξηγούμε το δείκτη IPxx

Εξηγούμε το δείκτη IPxx  

Πόσο αδιάβροχη ή ανθεκτική είναι η συσκευή σας;

Εξηγούμε το δείκτη IPxx

Ακούμε πολλά τελευταία για αδιάβροχες συσκευές, ανθεκτικές σε νερό ή σκόνη, να αντέχουν μέχρι κάποια μέτρα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κ.α. Τι σημαίνουν, όμως, αυτά τα δύο σύμβολα και οι δύο αριθμοί μπροστά από την κατηγοριοποίηση της συσκευής, που ορίζουν τι μπορεί και τι δε μπορεί να αντέξει; Για να μην την βρεθείτε στη δυσμενή θέση του CEO της Archos, Loic Poirier, ο οποίος έβαλε μέσα στο νερό μια συσκευή IP54 κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης και έπειτα η συσκευή δε λειτουργούσε, διαβάστε το παρακάτω άρθρο.


Καταρχάς, τα γράμματα IP σημαίνουν "Ingress Protection", που σημαίνει πως η συγκεκριμένη συσκευή έχει κάποια προστασία για τα ηλεκτρονικά της κυκλώματα από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Το ποιοι παράγοντες είναι αυτοί καθορίζονται από τους δύο αριθμούς που ακολουθούν το IP, το οποίο το διαπιστώνουν φυσικά οι κατασκευαστές μετά τα απαραίτητα πειράματα. Το πρώτο νούμερο αναφέρεται στην προστασία έναντι στερεών αντικειμένων και το δεύτερο αναφέρεται στην προστασία από υγρά. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός, τόσο υψηλότερη η προστασία.

Για τον πρώτο αριθμό λαμβάνεται υπόψη οτιδήποτε στερεό μπορεί να εισέλθει στο εσωτερικό της συσκευής, συμπεριλαμβανομένου και μερών του ανθρώπινου σώματος.

Επίπεδο ασφαλείας

Μέγεθος αντικειμένου

Προστασία από

0

Χωρίς προστασία

Καμία προστασία από επαφή ή εισχώρηση αντικειμένων

1

>50mm

Κάθε μεγάλη επιφάνεια του σώματος όπως το χέρι, αλλά καμία προστασία έναντι σκόπιμης επαφής με σημείο του σώματος

2

>12.5mm

Δάχτυλα και παρόμοια αντικείμενα

3

>2.5mm

Εργαλεία, χοντρά καλώδια κλπ.

4

>1mm

Τα περισσότερα καλώδια, βίδες κλπ.

5

Προστατευμένο από σκόνη

Η είσοδος της σκόνης δεν εμποδίζεται εντελώς, αλλά δεν εισχωρεί σε επαρκή ποσότητα για να εμποδίσει την ικανοποιητική λειτουργία του εξοπλισμού. Πλήρης προστασία από την επαφή.

6

Πλήρης προστασία από στερεά αντικείμενα

Καμία εισχώρηση σκόνης. Πλήρης προστασία από την επαφή

Για το δεύτερο αριθμό που ορίζει την προστασία από τα υγρά, σαν υγρό αναφοράς λαμβάνεται το νερό

Επίπεδο ασφαλείας

Μέγεθος αντικειμένου

Προστασία από

0

Χωρίς προστασία

 

1

Σταγόνες νερού

Σταγόνες νερού που πέφτουν κάθετα

2

Σταγόνες νερού όταν η συσκευή έχει κλίση 15°

Σταγόνες νερού που πέφτουν κάθετα, δε θα βλάψουν τη συσκευή όταν αυτή είναι σε 15° κλίση από την κανονική της θέση

3

Νερό που ψεκάζεται (σταγονίδια)

Νερό που ψεκάζεται υπό οποιαδήποτε γωνία εώς 60° από την κάθετη, δε θα βλάψει τη συσκευή

4

Νερό που πέφτει

Νερό που πέφτει πάνω στη συσκευή από οποιαδήποτε κατεύθυνση δε θα τη βλάψει

5

Νερό που εκτοξεύεται

Νερό που εκτοξεύεται από στόμιο 6.3mm προς τη συσκευή, από οποιαδήποτε κατεύθυνση, δε θα τη βλάψει

6

Ισχυρές εκτοξεύσεις νερού

Νερό που εκτοξεύεται υπό πίεση από στόμιο 12.5mm προς τη συσκευή, από οποιαδήποτε κατεύθυνση, δε θα τη βλάψει

7

Βύθιση 1 μέτρου

Εισχώρηση νερού σε ποσότητα ικανή να βλάψει τη συσκευή, δεν είναι δυνατή όταν η συσκευή είναι βυθισμένη στο νερό σε κανονικές συνθήκες πίεσης και χρόνου, εώς 1 μέτρο βάθος

8

Βύθιση πέραν του 1 μέτρου

Η συσκευή είναι κατάλληλη για συνεχόμενη βύθιση στο νερό, υπό συνθήκες που ορίζει ο κατασκευαστής. Συνήθως αυτό σημαίνει πως η συσκευή είναι ερμητικά κλειστή. Αλλά με ορισμένους τύπους συσκευών, αυτό σημαίνει πως το νερό μπορεί να εισχωρήσει αλλά να μην έχει κανένα αρνητικό αποτέλεσμα

Τέλος, σας παραθέτουμε ένα διάγραμμα σύμφωνα με το οποίο θα μπορείτε να διαλέξετε τη συσκευή που θέλετε ανάλογα της χρήσης που την προορίζετε, ή να διαπιστώσετε τι σημαίνει το IP σε αυτή που ήδη έχετε.

Νούμερο IP

Πρώτο ψηφίο - ΣΤΕΡΕΑ

Δεύτερο ψηφίο - ΥΓΡΑ

IP00

Χωρίς προστασία από στερεά

Χωρίς προστασία από υγρά

IP01

Χωρίς προστασία από στερεά

Προστατευμένο από υγρασία

IP02

Χωρίς προστασία από στερεά

Προστατευμένο από σταγόνες με κλίση μικρότερη από 15 μοίρες από την κάθετη

IP03

Χωρίς προστασία από στερεά

Προστατευμένο από σταγόνες με κλίση μικρότερη από 60 μοίρες από την κάθετη

IP04

Χωρίς προστασία από στερεά

Προστατευμένο από σταγόνες από οποιαδήποτε κατεύθυνση

IP05

Χωρίς προστασία από στερεά

Προστατευμένο από νερό υπό χαμηλή πίεση από οποιαδήποτε κατεύθυνση

IP06

Χωρίς προστασία από στερεά

Προστατευμένο από νερό υπό υψηλή πίεση από οποιαδήποτε κατεύθυνση

IP07

Χωρίς προστασία από στερεά

Προστατευμένο από βύθιση μεταξύ 15 εκατοστών και 1 μέτρου

IP08

Χωρίς προστασία από στερεά

 

IP10

Προστατευμένο από την αφή των χεριών μεγαλύτερη των 50 χιλιοστών

Χωρίς προστασία από υγρά

IP11

Προστατευμένο από την αφή των χεριών μεγαλύτερη των 50 χιλιοστών

Προστατευμένο από υγρασία

IP12

Προστατευμένο από την αφή των χεριών μεγαλύτερη των 50 χιλιοστών

Προστατευμένο από σταγόνες με κλίση μικρότερη από 15 μοίρες από την κάθετη

IP13

Προστατευμένο από την αφή των χεριών μεγαλύτερη των 50 χιλιοστών

Προστατευμένο από σταγόνες με κλίση μικρότερη από 60 μοίρες από την κάθετη

IP14

Προστατευμένο από την αφή των χεριών μεγαλύτερη των 50 χιλιοστών

Προστατευμένο από σταγόνες από οποιαδήποτε κατεύθυνση

IP15

Προστατευμένο από την αφή των χεριών μεγαλύτερη των 50 χιλιοστών

Προστατευμένο από νερό υπό χαμηλή πίεση από οποιαδήποτε κατεύθυνση

IP16

Προστατευμένο από την αφή των χεριών μεγαλύτερη των 50 χιλιοστών

Προστατευμένο από νερό υπό υψηλή πίεση από οποιαδήποτε κατεύθυνση

IP17

Προστατευμένο από την αφή των χεριών μεγαλύτερη των 50 χιλιοστών

Προστατευμένο από βύθιση μεταξύ 15 εκατοστών και 1 μέτρου

IP18

Προστατευμένο από την αφή των χεριών μεγαλύτερη των 50 χιλιοστών

Προστατευμένο από βύθιση μακράς διαρκείας σε ορισμένη πίεση

IP20

Προστατευμένο από την αφή των δακτύλων και αντικειμένων μεγαλύτερα των 12 χιλιοστών

Χωρίς προστασία από υγρά

IP21

Προστατευμένο από την αφή των δακτύλων και αντικειμένων μεγαλύτερα των 12 χιλιοστών

Προστατευμένο από υγρασία

IP22

Προστατευμένο από την αφή των δακτύλων και αντικειμένων μεγαλύτερα των 12 χιλιοστών

Προστατευμένο από σταγόνες με κλίση μικρότερη από 15 μοίρες από την κάθετη

IP23

Προστατευμένο από την αφή των δακτύλων και αντικειμένων μεγαλύτερα των 12 χιλιοστών

Προστατευμένο από σταγόνες με κλίση μικρότερη από 60 μοίρες από την κάθετη

IP24

Προστατευμένο από την αφή των δακτύλων και αντικειμένων μεγαλύτερα των 12 χιλιοστών

Προστατευμένο από σταγόνες από οποιαδήποτε κατεύθυνση

IP25

Προστατευμένο από την αφή των δακτύλων και αντικειμένων μεγαλύτερα των 12 χιλιοστών

Προστατευμένο από νερό υπό χαμηλή πίεση από οποιαδήποτε κατεύθυνση

IP26

Προστατευμένο από την αφή των δακτύλων και αντικειμένων μεγαλύτερα των 12 χιλιοστών

Προστατευμένο από νερό υπό υψηλή πίεση από οποιαδήποτε κατεύθυνση

IP27

Προστατευμένο από την αφή των δακτύλων και αντικειμένων μεγαλύτερα των 12 χιλιοστών

Προστατευμένο από βύθιση μεταξύ 15 εκατοστών και 1 μέτρου

IP28

Προστατευμένο από την αφή των δακτύλων και αντικειμένων μεγαλύτερα των 12 χιλιοστών

Προστατευμένο από βύθιση μακράς διαρκείας σε ορισμένη πίεση

IP30

Προστατευμένο από εργαλεία και καλώδια μεγαλύτερα των 2.5 χιλιοστών

Χωρίς προστασία από υγρά

IP31

Προστατευμένο από εργαλεία και καλώδια μεγαλύτερα των 2.5 χιλιοστών

Προστατευμένο από υγρασία

IP32

Προστατευμένο από εργαλεία και καλώδια μεγαλύτερα των 2.5 χιλιοστών

Προστατευμένο από σταγόνες με κλίση μικρότερη από 15 μοίρες από την κάθετη

IP33

Προστατευμένο από εργαλεία και καλώδια μεγαλύτερα των 2.5 χιλιοστών

Προστατευμένο από σταγόνες με κλίση μικρότερη από 60 μοίρες από την κάθετη

IP34

Προστατευμένο από εργαλεία και καλώδια μεγαλύτερα των 2.5 χιλιοστών

Προστατευμένο από σταγόνες από οποιαδήποτε κατεύθυνση

IP35

Προστατευμένο από εργαλεία και καλώδια μεγαλύτερα των 2.5 χιλιοστών

Προστατευμένο από νερό υπό χαμηλή πίεση από οποιαδήποτε κατεύθυνση

IP36

Προστατευμένο από εργαλεία και καλώδια μεγαλύτερα των 2.5 χιλιοστών

Προστατευμένο από νερό υπό υψηλή πίεση από οποιαδήποτε κατεύθυνση

IP37

Προστατευμένο από εργαλεία και καλώδια μεγαλύτερα των 2.5 χιλιοστών

Προστατευμένο από βύθιση μεταξύ 15 εκατοστών και 1 μέτρου

IP38

Προστατευμένο από εργαλεία και καλώδια μεγαλύτερα των 2.5 χιλιοστών

Προστατευμένο από βύθιση μακράς διαρκείας σε ορισμένη πίεση

IP40

Προστατευμένο από εργαλεία και μικρά καλώδια μεγαλύτερα του 1 χιλιοστού

Χωρίς προστασία από υγρά

IP41

Προστατευμένο από εργαλεία και μικρά καλώδια μεγαλύτερα του 1 χιλιοστού

Προστατευμένο από υγρασία

IP42

Προστατευμένο από εργαλεία και μικρά καλώδια μεγαλύτερα του 1 χιλιοστού

Προστατευμένο από σταγόνες με κλίση μικρότερη από 15 μοίρες από την κάθετη

IP43

Προστατευμένο από εργαλεία και μικρά καλώδια μεγαλύτερα του 1 χιλιοστού

Προστατευμένο από σταγόνες με κλίση μικρότερη από 60 μοίρες από την κάθετη

IP44

Προστατευμένο από εργαλεία και μικρά καλώδια μεγαλύτερα του 1 χιλιοστού

Προστατευμένο από σταγόνες από οποιαδήποτε κατεύθυνση

IP45

Προστατευμένο από εργαλεία και μικρά καλώδια μεγαλύτερα του 1 χιλιοστού

Προστατευμένο από νερό υπό χαμηλή πίεση από οποιαδήποτε κατεύθυνση

IP46

Προστατευμένο από εργαλεία και μικρά καλώδια μεγαλύτερα του 1 χιλιοστού

Προστατευμένο από νερό υπό υψηλή πίεση από οποιαδήποτε κατεύθυνση

IP47

Προστατευμένο από εργαλεία και μικρά καλώδια μεγαλύτερα του 1 χιλιοστού

Προστατευμένο από βύθιση μεταξύ 15 εκατοστών και 1 μέτρου

IP48

Προστατευμένο από εργαλεία και μικρά καλώδια μεγαλύτερα του 1 χιλιοστού

Προστατευμένο από βύθιση μακράς διαρκείας σε ορισμένη πίεση

IP50

Προστατευμένο από περιορισμένης έκτασης εισχώρηση σκόνης

Χωρίς προστασία από υγρά

IP51

Προστατευμένο από περιορισμένης έκτασης εισχώρηση σκόνης

Προστατευμένο από υγρασία

IP52

Προστατευμένο από περιορισμένης έκτασης εισχώρηση σκόνης

Προστατευμένο από σταγόνες με κλίση μικρότερη από 15 μοίρες από την κάθετη

IP53

Προστατευμένο από περιορισμένης έκτασης εισχώρηση σκόνης

Προστατευμένο από σταγόνες με κλίση μικρότερη από 60 μοίρες από την κάθετη

IP54

Προστατευμένο από περιορισμένης έκτασης εισχώρηση σκόνης

Προστατευμένο από σταγόνες από οποιαδήποτε κατεύθυνση

IP55

Προστατευμένο από περιορισμένης έκτασης εισχώρηση σκόνης

Προστατευμένο από νερό υπό χαμηλή πίεση από οποιαδήποτε κατεύθυνση

IP56

Προστατευμένο από περιορισμένης έκτασης εισχώρηση σκόνης

Προστατευμένο από νερό υπό υψηλή πίεση από οποιαδήποτε κατεύθυνση

IP57

Προστατευμένο από περιορισμένης έκτασης εισχώρηση σκόνης

Προστατευμένο από βύθιση μεταξύ 15 εκατοστών και 1 μέτρου

IP58

Προστατευμένο από περιορισμένης έκτασης εισχώρηση σκόνης

Προστατευμένο από βύθιση μακράς διαρκείας σε ορισμένη πίεση

IP60

Προστατευμένο απόλυτα από εισχώρηση σκόνης

Χωρίς προστασία από υγρά

IP61

Προστατευμένο απόλυτα από εισχώρηση σκόνης

Προστατευμένο από υγρασία

IP62

Προστατευμένο απόλυτα από εισχώρηση σκόνης

Προστατευμένο από σταγόνες με κλίση μικρότερη από 15 μοίρες από την κάθετη

IP63

Προστατευμένο απόλυτα από εισχώρηση σκόνης

Προστατευμένο από σταγόνες με κλίση μικρότερη από 60 μοίρες από την κάθετη

IP64

Προστατευμένο απόλυτα από εισχώρηση σκόνης

Προστατευμένο από σταγόνες από οποιαδήποτε κατεύθυνση

IP65

Προστατευμένο απόλυτα από εισχώρηση σκόνης

Προστατευμένο από νερό υπό χαμηλή πίεση από οποιαδήποτε κατεύθυνση

IP66

Προστατευμένο απόλυτα από εισχώρηση σκόνης

Προστατευμένο από νερό υπό υψηλή πίεση από οποιαδήποτε κατεύθυνση

IP67

Προστατευμένο απόλυτα από εισχώρηση σκόνης

Προστατευμένο από βύθιση μεταξύ 15 εκατοστών και 1 μέτρου

IP68

Προστατευμένο απόλυτα από εισχώρηση σκόνης

Προστατευμένο από βύθιση μακράς διαρκείας σε ορισμένη πίεση

Ελπίζουμε να βοηθήσαμε λίγο στο να λυθεί αυτός ο γρίφος του τι είναι αδιάβροχο και τι όχι και να σώσαμε κάποιες συσκευές από τους πιο τολμηρούς!

Πηγές:

1. IEC 60529, “degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Codes)”, Ed. 2.1 (Geneva: International Electrotechnical Commision, 2011)

2. IEC 60529 (Ed. 2.1), clause 4.1

Ροη ειδησεων