Νέο update για το Nintendo 3DS 

Δυνατότητα υποστήριξης custom themes

Νέο update για το Nintendo 3DS

H Nintendo κυκλοφόρησε το update 9.0.0-20U στην Ευρώπη και στην Αμερική. Με το παραπάνω update έρχεται η δυνατότητα υποστήριξης των custom themes της επιλογής σας, τα οποία θα μπορείτε να επιλέξετε με βάση διάφορα παιχνίδια που κυκλοφορούν ή αναμένονται να κυκλοφορήσουν στο Nintendo 3DS.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις προσθήκες που φέρνει το update.

3DS update 9.0.0-20U

Changes to the Home menu:

  • Users can now use themes to customize the design and sounds of the home menu
  • Five themes are pre-installed and additional themes can be purchased from the theme shop
  • Themes can be changed by using settings located within the home menu settings
  • A feature has been added that allows users to capture screenshots of their home menu

Changes to the Nintendo eShop:

  • The title Information page has been updated to provide easier access to any available videos, demos, user reviews, and other information

Improvements to system stability and usability:

  • Further improvements to overall system stability and other minor adjustments have been made to enhance the user experience

2 comment(s)