Username: fakewolf First Name: Nikos Last Name: Derlos
Instagram:
Twitch:
PSN ID: nikosd87
Xbox Live Gamertag:
Nintendo ID: 5156 2518 2219
Steam ID: fakewolfgr