Η Honda θα αναπτύξει μια AI που θα μάθει...πως να μαθαίνει 

Σε συνεργασία με το MIT

Η Honda θα αναπτύξει μια AI που θα μάθει...πως να μαθαίνει

Η Honda σε συνεργασία με το MIT και δύο ακόμα αμερικανικά πανεπιστήμια σκοπεύει να αναπτύξει μία τεχνητή νοημοσύνη η οποία θα έχει περιέργεια για τον κόσμο γύρω της. Η Curious Minded Machine θα είναι ένα έξυπνο σύστημα το οποίο θα μάθει πώς να μαθαίνει, όπως κάνουν τα παιδιά.

Ο τελικός στόχος μας είναι να  δημιουργήσουμε νέους τύπους μηχανών οι οποίες θα ενδιαφέρονται για τη μάθηση και τη γνώση και θα έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με τον κόσμο γύρω τους και με άλλους ανθρώπους. Θέλουμε να αναπτύξουμε Curious Minded Machines που θα χρησιμοποιούν την περιέργειά τους για να εξυπηρετούν το κοινό καλό, καταλαβαίνοντας τις ανάγκες των ανθρώπων, ενδυναμώνοντας τις ανθρώπινες δυνατότητες και τελικά λύνοντας πολύπλοκα κοινωνικά ζητήματα. – Soshi Iba, επιστήμονας του Honda Research Institute

Η Honda ανέφερε ως παράδειγμα του τρόπου λειτουργίας των Curious Minded Machines ένα έξυπνο σύστημα το οποίο θα παρατηρεί τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις και εργασίες και έπειτα θα προσφέρει καλύτερους, πιο αποδοτικούς τρόπους εκτέλεσης αυτών των εργασιών.

0 σχολια