Δεν είναι πλέον υποχρεωτική η δημιουργία Google Plus προφίλ 

Για νέους χρήστες

Δεν είναι πλέον υποχρεωτική η δημιουργία Google Plus προφίλ

Η Google απέσυρε σιωπηλά, την προϋπόθεση δημιουργίας Google+ προφίλ, με κάθε δημιουργία Google λογαριασμού. Μετά από 2.5 χρόνια υποχρεωτικού Google+, η εταιρία φαίνεται πως αλλάζει τακτική και ίσως να είναι προάγγελος του τερματισμού του κοινωνικού δικτύου της. Πλέον, κατά τη διάρκεια δημιουργίας ενός Google λογαριασμού, θα σας δίνεται η δυνατότητα επιλογής δημιουργίας Google+ προφίλ καθώς και η επιλογή “No thanks”.

4 comment(s)