Ανοιχτό Internet για όλους

Με προτεραιότητα στην ασφάλεια
16 Αυγούστου 2014 07:13
Ανοιχτό Internet για όλους

Η Electronic Frontier Federation (EFF) είναι στα πρόθυρα κυκλοφορίας ενός software για wireless routers, το οποίο σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει την ιδέα ενός ασφαλούς, διαθέσιμου για όλους ανοικτού ασύρματου δικτύου. Μέλος του Open Wireless Movement, όπου συμμετέχουν οι Fight for the Future, Mozilla, Free Press και πολλοί άλλοι, έχει σκοπό να αυξήσει το διαμοιρασμό συνδέσεων σε γειτονιές και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το OMW “σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε τεχνολογίες που θα κάνουν εύκολο για χρήστες Internet, να κάνουν προσβάσιμο μέρος της σύνδεσης τους σε επισκέπτες ή στο κοινό, ενώ την ίδια στιγμή διατηρούν την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και την ποιότητα της υπηρεσίας τους”.

Το Open Wireless Router είναι σχεδιασμένο για μικρές επιχειρήσεις ή κατοικίες, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στο Internet. Ο ιδιοκτήτης θα έχει βέβαια ξεχωριστή πρόσβαση με ασφάλεια WPA 2, ενώ θα μπορεί να ορίζει το bandwidth που θα κάνει διαθέσιμο στους επισκέπτες.

Tags: