Τα trophies/achievements του Mafia 3

Δημοσιεύθηκαν πριν την κυκλοφορία του
03 Οκτωβρίου 2016 17:01
Τα trophies/achievements του Mafia 3

Την λίστα των achievements του Mafia 3 δημοσίευσε η ιστοσελίδα Xbox Achievements και όπως θα δείτε παρακάτω, ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά ξεκλειδώνονται ολοκληρώνοντας την ιστορία του παιχνιδιού. Ο συνολικός αριθμός των achievements είναι 55 και δίνουν 1000 πόντους. Φυσικά, τα ίδια achievements θα έχει και η PS4 έκδοση του τίτλου, μόνο που σε αυτή τη πλατφόρμα ονομάζονται trophies.

Παρακάτω θα βρείτε τα trophies/achievements. Το Mafia 3 αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 7 Οκτωβρίου για PS4, Xbox One και PC.

 

Story Achievements

Achievement

Points

Before They Bury You - Complete "Before They Bury You"

100

Pray on the Way Up - Complete "Pray on the Way Up"

15

It's a Brave New World - Complete "It's a Brave New World"

15

Fish Gotta Eat - Complete "Fish Gotta Eat"

15

Everyone Will Notice - Complete "Everyone Will Notice"

15

My Name is Lincoln Clay - Complete "My Name is Lincoln Clay"

15

Little Late for That - Complete "Little Late for That"

15

The Poor Sumb**** - Complete "The Poor Sumb****"

15

Burn Like Napalm - Complete "Burn Like Napalm"

30

Certainly Was Exciting - Complete "Certainly Was Exciting"

30

Yet Here We Are - Complete "Yet Here We Are"

40

Somethin' I've Gotta Do - Complete "Somethin' I've Gotta Do"

15

For Old Time's Sake - Complete "For Old Time's Sake"

15

Cut & Run - Complete "Cut & Run"

15

We Partners Now - Complete "We Partners Now"

15

IRA Don't Ask - Complete "IRA Don't Ask"

25

I Need a Favor - Complete "I Need a Favor"

25

.45 in My Hand - Complete ".45 in My Hand"

25

Real Nice Time - Complete "Real Nice Time"

30

The Connection to Cuba - Complete "The Connection to Cuba"

15

There's a War Goin' On - Complete "There's a War Goin' On"

15

Jesuit in New Mexico - Complete "Jesuit in New Mexico"

15

 

Gameplay Achievements

Achievement

Points

Cash in Hand - Save $150,000 between your wallet and the bank

10

Baby, You're a Rich Man - Earn $500,000

10

Racketeer - Get the maximum earn from one of your Rackets

15

Hole in Your Pocket - Spend at least $500,000

15

Big Earner - Receive $10,000 in earn from one Underboss

15

The New Boss - Flip 16 Racket Bosses

15

Live Another Day - Recruit 15 Racket Informants

15

No Loose Ends - Kill all of the Racket Bosses

15

Can't Trust a Rat - Kill 15 Racket Informants

15

Custom 358 - Drive at 120 mph or faster for 20 seconds

15

Testing the Shocks - While driving, perform a 50-meter jump and land on your wheels

15

New Bordeaux Drifter - While driving, drift for at least 5 seconds

15

One Good Turn - Make a 180 degree turn at high speed without hitting anything

15

Wrecker - Execute 10 Vehicle Takedowns

15

Combat Specialist - Kill 300 enemies using Takedowns

15

Shh, shh - Perform 100 Stealth Takedowns on enemies

15

Closed Casket - Perform 50 Brutal Takedowns

15

Softened 'Em Up - Completely weaken a Racket by killing all of its Enforcers

15

I'm Goin' In! - Attack a Racket without killing any Enforcers

15

Standard Communication Grid - Wiretap the Delray Hollow Smack Racket

15

Recruited to 5th SFG - Perform 5 headshots in 5 seconds

15

Bon Appétit! - Feed a body to an alligator

15

Next Time Swim Faster - Get eaten by an alligator

15

Sending A Message - Chain together 3 or more Brutal Takedowns

15

Code 112 - Steal a Police car

15

Insurance Risk - Escape a Police Zone after being chased for 2 minutes

15

Flambé - Make 10 enemies kill themselves with their own Molotovs

15

Sure Thing, Boss - Unlock all Associates

15

Never Saw it Coming - Kill an enemy within 2 seconds of kicking open a door

15

 

Secret Achievements

Achievement

Points

We're in This Together - Keep all Underbosses alive until "Yet Here We Are"

15

Just You and Me - Keep only one Underboss alive until "Yet Here We Are"

15

Trust - Reach the Loyal state with one Underboss

15

Family - Reach the Loyal state with all three Underbosses

15