Συγκριτικά πλάνα από το Mass Effect 

Μεταξύ Xbox 360 και Xbox One Backwards Compatibility

Συγκριτικά πλάνα από το Mass Effect

Δημοσιεύτηκε ένα συγκριτικό video στο YouTube το οποίο δείχνει ταυτόχρονα πλάνα του Mass Effect να τρέχει στο Xbox 360 αλλά και στο Xbox One με το backwards compatibility. Στο συγκεκριμένο video διακρίνονται κάποιες βελτιώσεις στο Xbox One. Για παράδειγμα έχουν βελτιωθεί κάποια σημεία που έπασχαν από stuttering, επίσης τα διάφορα pop in των textures έχουν μειωθεί ή εξαλειφτεί πλήρως, ενώ ο χρόνος των loading screens έχει μειωθεί και τέλος κάποια cutscenes φαίνεται να τελειώνουν πιο γρήγορα.

Tέλος, αξίζει να αναφέρουμε πως το backwards compatibility είναι ήδη διαθέσιμο για τα μέλη του preview προγράμματος της Microsoft, ωστόσο λειτουργεί με συγκεκριμένους τίτλους.

Παρακολουθήστε το συγκεκριμένο videο παρακάτω.

2 comment(s)